Tin tức

Đoàn Đại học Huế kiểm tra công tác đào tạo, khảo thí tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

Sáng ngày 31/10, Đoàn công tác Đại học Huế do TS. Nguyễn Công Hào, Trưởng Ban Thanh Tra và Pháp chế, Đại học Huế làm Trưởng đoàn (theo quyết định số 1112/QĐ – ĐHH ngày 6/10/2017 Giám đốc Đại học Huế) đã về kiểm tra công tác đào tạo, khảo thí tại Trường Đại học Khoa học (ĐHKH), Đại học Huế. 

Tham dự có: PGS.TS. Hoàng Văn Hiển, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng; PGS.TS. Lê Thị Kim Lan, Trưởng phòng Đào tạo Sau Đại học, TS. Hoàng Đình Trung, Phó Trưởng Phòng ĐT SĐH; PGS.TS. Trần Ngọc Tuyền, Trưởng phòng Đào tạo Đại học, TS. Trần Thanh Lương, Phó Trưởng Phòng ĐTĐH; ThS. Đỗ Diên, Trưởng Phòng Khảo thí & ĐBCLGD và TS. Ngô Đức Lập, Phó Trưởng Phòng KT & ĐBCLGD.

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS. Hoàng Văn Hiển, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng cho rằng, việc Đoàn công tác của Đại học Huế về kiểm tra và đánh giá sẽ giúp cho Trường thấy rõ được những ưu điểm, kết quả đạt được và đặc biệt là chỉ ra được những nhược điểm, thiếu sót, hạn chế và thậm chí là sai phạm (nếu có) để Trường có kế hoạch và giải pháp khắc phục. PGS.TS. Hoàng Văn Hiển cũng đã thông tin tới Đoàn công tác Đại học Huế về việc triển khai kế hoạch kiểm tra theo quyết định số 1112/QĐ – ĐHH ngày 6/10/2017 của Giám đốc Đại học Huế. Theo đó, Trường đã bố trí phòng làm việc cho Đoàn, thực hiện các văn bản pháp quy theo yêu cầu và chuẩn bị hồ sơ sẵn sàng để Đoàn thực hiện công tác kiểm tra…

PGS.TS. Hoàng Văn Hiển, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng phát biểu tại buổi làm việc

Đoàn công tác sẽ tiến hành kiểm tra việc tổ chức công tác Đào tạo bao gồm đào tạo đại học: đào tạo hệ chính quy tại Trường (thời gian và kế hoạch đào tạo; đăng ký nhập học; tổ chức lớp học; học cùng lúc hai chương trình; việc mời giảng viên thính giảng giảng dạy các lớp trong và ngoài đơn vị; Đào tạo sau đại học: kiểm tra hoạt động đào tạo trình độ thạc sĩ tại các đơn vị (hướng dẫn luận văn và điều kiện bảo vệ luận văn; hội đồng đánh giá luận văn) và việc mời giảng viên thính giảng giảng dạy các lớp trong và ngoài đơn vị và kiểm tra công tác Khảo thí (xây dựng ngân hàng đề thi, tổ chức tuyển sinh đầu vào, tổ chức kỳ thi kết thúc học phần cho bậc đào tạo đại học ngoài đơn vị). Trên cơ sở tài liệu và báo cáo của lãnh đạo Trường, Đoàn kiểm tra sẽ đối chiếu với các quy định của pháp luật để nhận xét, đánh giá việc thực hiên công tác Đào tạo, Khảo thí tại Trường ĐHKH, Đại học Huế.

TS. Nguyễn Công Hào, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc

Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu sẵn sàng để Đoàn kiểm tra làm việc

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp