Chuyên mục: Khoa học công nghệ

Các thông báo mới nhất

[KHẨN] Đề xuất đề tài KHCN cấp Bộ 2021

04-04-2020   Ngày hết hạn: 10-04-2020
Trang: 1 2 3 4 . . . 9

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

DIỄN ĐÀN THANH NIÊN VÀ NĂNG LƯỢNG 2021

DIỄN ĐÀN THANH NIÊN VÀ NĂNG LƯỢNG 2021 KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ