Lịch công tác

Lịch công tác

Từ ngày 
 
đến ngày 

TUẦN HIỆN TẠI

Ngày Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Thứ hai
11-01-2021
07:00 Chương trình Định hướng nghề nghiệp dành cho học sinh THPT Đại diện BGH: PGS.TS. Trần Ngọc Tuyền, Phó Hiệu trưởng; Tổ Quảng bá tuyển sinh; Cán bộ đầu mối quảng bá tuyển sinh của các Khoa, nhóm giảng viên hỗ trợ bài giảng, học sinh Khối THPT Chuyên Hội trường A1 PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng
Thứ ba
12-01-2021
08:00 Họp rút kinh nghiệm chương trình Trải nghiệm và định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT tại Nhà trường và đề xuất triển khai mở rộng tất cả các Khoa Hiệu trưởng; PGS.TS. Trần Ngọc Tuyền, Phó Hiệu trưởng; đại diện Tổ Quảng bá tuyển sinh; đại diện lãnh đạo các Khoa và cán bộ đầu mối các Khoa. Phòng họp Nhà A Hiệu trưởng
09:00 Kiểm tra định kỳ về công tác tài chính công đoàn cơ sở Trường Đại học Khoa học - Đoàn kiểm tra theo Quyết định thành lập của Chủ tịch CĐCS;
- Kế toán, thủ quỹ và chuyên trách văn phòng công đoàn cơ sở.
Phòng họp Nhà A Trưởng đoàn kiểm tra
14:00 [Đại học Huế] Họp bàn về công tác Kế hoạch, tài chính và Cơ sở vật chât Hiệu trưởng Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế
Thứ tư
13-01-2021
08:00 Thanh tra, kiểm tra các đơn vị theo kế hoạch năm học 2020-2021
- Từ 8h00 - 9h30: Phòng ĐTSĐH
- Từ 9h30 - 11h00: Phòng KHCN&HTQT
Đoàn thanh tra, kiểm tra nội bộ; Trưởng, Phó đơn vị và chuyên viên có liên quan nội dung thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch số 1209/KH-ĐHKH ngày 19/11/2020 của Hiệu trưởng Văn phòng các đơn vị Trưởng đoàn kiểm tra
08:00 Họp bàn về chuẩn đầu ra và các học phần chung của phần thức giáo dục cơ bản (Khối CNTT, điện tử, tự động hóa) Đại điện BGH (PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền), Trưởng Phòng ĐTĐH&CTSV và chuyên viên liên quan, Tổ trưởng, Ủy viên thường trực của các Tổ xây dựng chuẩn đầu ra, xây dựng chương trình đào tạo các ngành: Quản trị và phân tích dữ liệu, Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ thông tin, Toán ứng dụng, Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông. Phòng họp Nhà A PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng
08:00 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở NCS Trần Hiếu, ngành Sinh lý học thực vật Hội đồng theo Quyết định số 1004/QĐ-ĐHKH ngày 10/11/2020 của Hiệu trưởng, đại biểu theo giấy mời và cán bộ quan tâm Phòng Hội thảo KH2 Chủ tịch Hội đồng
14:00 Thanh tra, kiểm tra các đơn vị theo kế hoạch năm học 2020-2021
- Từ 14h00 - 15h30: Phòng ĐTĐH&CTSV
- Từ 15h30 - 17h00: Phòng KHTC&CSVC
Đoàn thanh tra, kiểm tra nội bộ; Trưởng, Phó đơn vị và chuyên viên có liên quan nội dung thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch số 1209/KH-ĐHKH ngày 19/11/2020 của Hiệu trưởng Văn phòng các đơn vị Trưởng đoàn kiểm tra
Thứ năm
14-01-2021
08:00 Họp Giao ban tháng 01/2021 Q. Chủ tịch Hội đồng trường; Ban Giám hiệu; Chủ tịch CĐ Trường, Bí thư ĐTN trường; Trưởng các phòng, Giám đốc Trung tâm TT&TV; Kế toán trưởng. Phòng họp Nhà A Hiệu trưởng
14:00 [Đại học Huế] 14:00 - 15:30h: Họp Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Có giấy mời riêng)
15:30 - 17:00 h: Họp Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026 (có giấy mời riêng)
Thành viên Hội đồng Đại học Huế Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế
14:00 [Đại học Huế] Lễ Bế giảng Lớp Cao cấp lý luận chính trị Đại học Huế và Bệnh viện Trung ương Huế, hệ không tập trung, khóa 2019-2021. * Ban Tổ chức lớp học.
* Đồng chủ nhiệm lớp và toàn thể học viên Lớp Cao cấp lý luận chính trị Đại học Huế và Bệnh viện Trung ương Huế.
Hội trường Đại học Huế, 03 Lê Lợi, Tp. Huế. TS. Vũ Anh Tuấn - Phó Giám đốc Học viện chính trị khu vực III
14:00 Họp bàn về chuẩn đầu ra và các học phần chung của phần thức giáo dục cơ bản (Khối Khoa học xã hội và Nhân văn) Đại điện BGH (PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền), đại diện lãnh đạo Khoa Toán, Trưởng Phòng ĐTĐH&CTSV và chuyên viên liên quan, Tổ trưởng, Ủy viên thường trực của các Tổ xây dựng chuẩn đầu ra, xây dựng chương trình đào tạo các ngành: Hán Nôm, Văn học, Lịch sử, Đông phương học, Triết học, Quản lý nhà nước, Xã hội học, Công tác xã hội và Báo chí Phòng họp Nhà A PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng
14:00 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở NCS Phan Thị Á Kim, ngành Công nghệ sinh học Hội đồng theo Quyết định số 1002a/QĐ-ĐHkH ngày 09/11/2020 của Hiệu trưởng, đại biểu theo giấy mời và cán bộ quan tâm Phòng Hội thảo KH2 Chủ tịch Hội đồng
Thứ sáu
15-01-2021
08:00 [Đại học Huế] Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế của nghiên cứu sinh Đỗ Thanh Tiến * Đại học Huế:
- Thành viên Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế theo Quyết định số 1872/QĐ-ĐHH ngày 04/12/2020 của Giám đốc Đại học Huế;
- Ban ĐT&CTSV: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách.
* Trường ĐHKH: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách.
* Nghiên cứu sinh và những người quan tâm.
Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ Chủ tịch Hội đồng
08:00 Họp bàn về chuẩn đầu ra và các học phần chung của phần thức giáo dục cơ bản (Khối Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ) Đại điện BGH (PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền), đại diện lãnh đạo Khoa Toán, Trưởng Phòng ĐTĐH&CTSV và chuyên viên liên quan, Tổ trưởng, Ủy viên thường trực của các Tổ xây dựng chuẩn đầu ra, xây dựng chương trình đào tạo các ngành: Kỹ thuật sinh học, Công nghệ sinh học, Kỹ thuật địa chất, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ kỹ thuật hoá học, Hóa học, Kiến trúc, Khoa học môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường. Phòng họp Nhà A PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng
14:00 [Đại học Huế] Sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đại học Huế và Công an thành phố Huế về quản lý an ninh, trật tự đối với HSSV cư trú và phương hướng, nhiệm vụ phối hợp trong thời gian tới PGS. TS. Hà Văn Hành - Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo Phòng ĐTĐH&CTSV Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ PGĐ Huỳnh Văn Chương
14:00 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở NCS Võ Hoàng Liên Minh, ngành Khoa học máy tính Hội đồng theo Quyết định số 1098/QĐ-ĐHKH ngày 27/11/2020 của Hiệu trưởng, đại biểu theo giấy mời và cán bộ quan tâm Phòng Hội thảo Nhà KH. Chủ tịch Hội đồng
14:30 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở NCS Huỳnh Thị Phương Loan, ngành Hóa lý thuyết và hóa lý Hội đồng theo Quyết định số 1126/QĐ-ĐHH ngày 01/12/2020 của Hiệu trưởng, đại biểu theo giấy mời và cán bộ quan tâm Phòng đa chức năng, Khoa CTXH và XHH Chủ tịch Hội đồng
Thứ bảy
16-01-2021
07:00 Chương trình “Lễ hội Xuân hồng - Chủ nhật đỏ” năm 2021 - Đại biểu (Có giấy mời riêng);
- Các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Đại học Huế;
- Bí thư, Phó Bí thư Đoàn các đơn vị trực thuộc;
- Sinh viên tham gia hiến máu.
Tiền sảnh tầng 1 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ Bí thư Đoàn Đại học Huế
15:30 Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2023 (Phiên thứ nhất) Đại biểu được triệu tập theo công văn số 060CV/ĐHKH-HSV của BCH Hội Sinh viên Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế. Hội trường A1 Đ/c Nguyễn Tường Du, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường
Chủ nhật
17-01-2021
07:30 Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2023 (Phiên thứ hai) Đại biểu mời; đại biểu được triệu tập theo công văn số 060CV/ĐHKH-HSV của BCH Hội Sinh viên Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế. Hội trường A1 Đ/c Nguyễn Tường Du, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường

TUẦN SAU (LỊCH DỰ KIẾN)

Ngày Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Thứ hai
18-01-2021
14:00 Thanh tra, kiểm tra các đơn vị theo kế hoạch năm học 2020-2021
- Từ 14h00 - 15h30: Khoa Sinh học
- Từ 15h30 - 17h00: Khoa Địa lý - Địa chất
Đoàn thanh tra, kiểm tra nội bộ; Trưởng, Phó đơn vị và Văn thư Khoa, Chuyên viên, Nghiên cứu viên, các Trợ lý Khoa có liên quan nội dung thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch số 1209/KH-ĐHKH ngày 19/11/2020 của Hiệu trưởng Văn phòng các đơn vị Trưởng đoàn kiểm tra
Thứ ba
19-01-2021
08:00 [Đại học Huế] Hội nghị Giao ban Đại học Huế, Quý I năm 2021 Hiệu trưởng Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế
14:00 Thanh tra, kiểm tra các đơn vị theo kế hoạch năm học 2020-2021
- Từ 14h00 - 15h30: Khoa Ngữ văn
- Từ 15h30 - 17h00: Khoa Lý luận chính trị
Đoàn thanh tra, kiểm tra nội bộ; Trưởng, Phó đơn vị và Văn thư Khoa, Chuyên viên, các Trợ lý Khoa có liên quan nội dung thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch số 1209/KH-ĐHKH ngày 19/11/2020 của Hiệu trưởng Văn phòng các đơn vị Trưởng đoàn kiểm tra
15:30 [Đại học Huế] Hội nghị Đảng ủy Đại học Huế Các đ/c Đảng ủy viên Đảng ủy ĐH Huế Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Bí thư Đảng ủy Đại học Huế
Thứ tư
20-01-2021
08:00 Thanh tra, kiểm tra các đơn vị theo kế hoạch năm học 2020-2021
- Từ 8h00 - 9h30: Khoa Kiến trúc
- Từ 9h30 - 11h00: Khoa Báo chí - Truyền thông
Đoàn thanh tra, kiểm tra nội bộ; Trưởng, Phó đơn vị và Văn thư Khoa, Chuyên viên, các Trợ lý Khoa có liên quan nội dung thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch số 1209/KH-ĐHKH ngày 19/11/2020 của Hiệu trưởng Văn phòng các đơn vị Trưởng đoàn kiểm tra
09:30 Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp Đại học Huế do TS. Nguyễn Thị Hoa - Giảng viên Khoa Lý luận chính trị làm chủ nhiệm Thành viên theo QĐ số 17/QĐ-ĐHH ngày 11/01/2021 và các cán bộ có quan tâm Phòng họp Nhà A Chủ tịch Hội đồng
14:00 Thanh tra, kiểm tra các đơn vị theo kế hoạch năm học 2020-2021
- Từ 14h00 - 15h30: Phòng KT-BĐCLGD
- Từ 15h30 - 17h00: Trung tâm TT&TV
Đoàn thanh tra, kiểm tra nội bộ; Trưởng, Phó đơn vị và Chuyên viên có liên quan nội dung thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch số 1209/KH-ĐHKH ngày 19/11/2020 của Hiệu trưởng Văn phòng các đơn vị Trưởng đoàn kiểm tra
14:00 Đoàn kiểm tra kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2019, B2020 và cấp Đại học Huế mã số DHH2019, DHH2020 Thành viên đoàn kiểm tra theo QĐ số 1728/QĐ–ĐHH ngày 30 tháng 11 năm 2020 Phòng họp Nhà A Trưởng đoàn kiểm tra
15:00 Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học bằng thứ 2 ngành Báo chí, hệ vừa làm vừa học Đại diện Ban Giám hiệu, đại điện lãnh đạo các Phòng chức năng, lãnh đạo Khoa Báo chí – Truyền thông, Sinh viên lớp Báo chí K2017-B2-TTH Hội trường A1 Trưởng Ban tổ chức
Thứ năm
21-01-2021
08:00 [Đại học Huế] Lãnh đạo Đại học Huế tiếp công dân - PGĐ Trương Quý Tùng;
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng ĐHH; Phó Trưởng Ban phụ trách Ban TTPC.
Phòng tiếp công dân, số 03 Lê Lợi PGĐ Trương Quý Tùng
08:00 Họp bàn việc thành lập Ban Biên tập Tạp chí KH&CN Trường Đại học Khoa học giai đoạn 2021 – 2023 Hiệu trưởng; Trưởng, phó Ban biên tập Tạp chí KH&CN Trường; Trưởng phòng KHCN&HTQT và TC&HC. Phòng họp Nhà A Hiệu trưởng
14:00 Thanh tra, kiểm tra các đơn vị theo kế hoạch năm học 2020-2021
- Từ 14h00 - 15h30: Khoa Lịch sử
- Từ 15h30 - 17h00: Khoa Xã hội học và Công tác xã hội
Đoàn thanh tra, kiểm tra nội bộ; Trưởng, Phó đơn vị và Văn thư Khoa, Chuyên viên, các Trợ lý Khoa có liên quan nội dung thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch số 1209/KH-ĐHKH ngày 19/11/2020 của Hiệu trưởng Văn phòng các đơn vị Trưởng đoàn kiểm tra
15:00 Giám đốc Đại học Huế gặp mặt các Giáo sư nhân dịp đầu năm 2021 Các Giáo sư của Đại học Huế Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế
Thứ sáu
22-01-2021
08:00 Kiểm tra định kỳ các Công đoàn bộ phận thuộc CĐCS Trường Đại học Khoa học năm học 2020 – 2021:
- 8h00 – 8h45: CĐBP Khoa Hóa học;
- 8h45 – 9h30: CĐBP Khoa Sinh học;
- 9h30 – 10h15: CĐBP Phòng Tổ chức và Hành chính.
Đoàn kiểm tra số 1 theo Quyết định số 05/QĐ-CĐ ngày 12/01/2021 của BCH CĐCS; Ban Chấp hành các CĐBP được kiểm tra. Văn phòng Công đoàn Trưởng đoàn kiểm tra
Thứ bảy
23-01-2021
         
Chủ nhật
24-01-2021
         
Ghi chú:
- Để đảm bảo an toàn trang thiết bị và thực hiện tốt công tác PCCC, PCBL, tiết kiệm điện, nước, đề nghị các đơn vị tắt điện, khóa nước, kiểm tra và khóa cửa cẩn thận khi ra khỏi phòng làm việc, phòng thí nghiệm và phòng học tập.
- “Tổ kiểm tra sử dụng điện, nước, vệ sinh môi trường học đường” của Trường sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên và đột xuất tại các đơn vị.