Lịch công tác

Lịch công tác

Từ ngày 
 
đến ngày 

TUẦN HIỆN TẠI

Ngày Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Thứ hai
05-06-2023
Cả ngày
Để phát triển nhận diện thương hiệu của Nhà trường trong công tác truyền thông, đề nghị viên chức, người lao động khi đến Trường làm việc mặc đồng phục nhận diện thương hiệu của Nhà trường.
08:00 [Đại học Huế] Họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2024:
* 08g00 - 09g00: Hội đồng 04;
* 09g00 - 10g00: Hội đồng 09;
* 10g00 - 11g00: Hội đồng 15.
- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 703/QĐ-ĐHH ngày 26/5/2023 của Giám đốc Đại học Huế;
- Đại diện đơn vị là tổ chức thực hiện;
- Ứng viên chủ nhiệm và các thành viên đề tài.
Phòng họp I.7 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ. Chủ tịch Hội đồng
08:00 [Đại học Huế] Họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2024:
* 08g00 - 09g00: Hội đồng 01;
* 09g00 - 10g00: Hội đồng 02;
* 10g00 - 11g00: Hội đồng 03.
- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 703/QĐ-ĐHH ngày 26/5/2023 của Giám đốc Đại học Huế;
- Đại diện đơn vị là tổ chức thực hiện;
- Ứng viên chủ nhiệm và các thành viên đề tài.
Phòng họp I.1 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ. Chủ tịch Hội đồng
14:00 [Đại học Huế] Họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2024:
* 14g00 - 15g00: Hội đồng 10;
* 15g00 - 16g00: Hội đồng 12.
- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 703/QĐ-ĐHH ngày 26/5/2023 của Giám đốc Đại học Huế;
- Đại diện đơn vị là tổ chức thực hiện;
- Ứng viên chủ nhiệm và các thành viên đề tài.
Phòng họp I.7 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ. Chủ tịch Hội đồng
Thứ ba
06-06-2023
08:00 [Đại học Huế] Họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2024:
* 08g00 - 09g00: Hội đồng 07;
* 09g00 - 10g00: Hội đồng 16;
* 10g00 - 11g00: Hội đồng 13.
- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 703/QĐ-ĐHH ngày 26/5/2023 của Giám đốc Đại học Huế;
- Đại diện đơn vị là tổ chức thực hiện;
- Ứng viên chủ nhiệm và các thành viên đề tài.
Phòng họp I.7 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ. Chủ tịch Hội đồng
09:00 Seminar khoa học “An action plan of Monitoring, Investigation and Management for Harmful Algal Blooms in the Tam Giang Lagoon (Vietnam) under the climate change and global warming effects” do Trường ĐH Khoa học phối hợp với ĐH Dalhousie, Canada tổ chức
(Cả ngày)
Trưởng Phòng KHCN-HTQT, Đại diện BCN các Khoa Toán, Hóa, Sinh, Môi trường, XHH-CTXH, Kiến trúc; cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên có quan tâm Phòng K2.03
14:00 [Đại học Huế] Họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2024:
* 14g00 - 15g00: Hội đồng 18;
* 15g00 - 16g00: Hội đồng 14.
- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 703/QĐ-ĐHH ngày 26/5/2023 của Giám đốc Đại học Huế;
- Đại diện đơn vị là tổ chức thực hiện;
- Ứng viên chủ nhiệm và các thành viên đề tài.
Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ. Chủ tịch Hội đồng
14:00 [Đại học Huế] Họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2024:
* 14g00 - 15g00: Hội đồng 06;
* 15g00 - 16g00: Hội đồng 05;
* 16g00 - 17g00: Hội đồng 11.
- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 703/QĐ-ĐHH ngày 26/5/2023 của Giám đốc Đại học Huế;
- Đại diện đơn vị là tổ chức thực hiện;
- Ứng viên chủ nhiệm và các thành viên đề tài.
Phòng họp I.7 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ. Chủ tịch Hội đồng
Thứ tư
07-06-2023
08:00 Họp Hội đồng nghiệm thu giáo trình Đại học của giảng viên Hà Văn Hành, Bùi Thị Thu, Huỳnh Thị Ánh Phương Theo quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình số 525/QĐ-ĐHKH ngày 15/5/2023 Phòng họp A2.06 Chủ tịch Hội đồng theo QĐ
14:00 [Đại học Huế] Họp Hội đồng đánh giá cuối kỳ hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế "Tài nguyên và môi trường đất" (Trưởng nhóm: PGS.TS. Huỳnh Văn Chương)
- Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 652/QĐ-ĐHH ngày 17/5/2023 của Giám đốc Đại học Huế;
- Trưởng nhóm và các thành viên nhóm nghiên cứu mạnh.
Phòng họp I.7 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế, Chủ tịch Hội đồng
Thứ năm
08-06-2023
08:00 [Đại học Huế] Thường trực Đảng ủy Đại học Huế tiếp dân - Đại diện Thường trực Đảng ủy Đại học Huế;
- Đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đại học Huế;
- Đại diện Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng và Đoàn thể Đại học Huế.
Phòng Tiếp dân Đại học Huế, số 03 Lê Lợi Thường trực Đảng ủy Đại học Huế
08:00 Gặp mặt, chia tay cán bộ nghỉ hưu của Trường - Hiệu trưởng; lãnh đạo Phòng Tổ chức và Hành chính; lãnh đạo Khoa Điện, Điện tử và CNVL và cá nhân có quan tâm;
- PGS.TS. GVCC. Nguyễn Mạnh Sơn.
Phòng họp A2.06 Hiệu trưởng
08:30 Họp Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2022 - 2023 Thành viên Hội đồng theo QĐ số 253/QĐ-ĐHKH ngày 15/5/2023 của Hiệu trưởng Phòng họp A2.06 Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng
14:30 Ký kết Biên bản thỏa thuận Hợp tác với Trường Meros Language School, Nhật Bản Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT; đại diện lãnh đạo Phòng ĐTĐH&CTSV. Phòng họp A1.06 Hiệu trưởng
15:30 Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp tỉnh "Đánh giá thành phần và hàm lượng vi nhựa trong một số loại thủy sản ở tỉnh Thừa Thiên Huế", Mã số: TTH.2021-KC.04, do TS. Trần Thị Ái Mỹ làm chủ nhiệm Hội đồng theo QĐ số 596/QĐ-ĐHKH ngày 01/6/2023 của Hiệu trưởng, nhóm thực hiện đề tài và các cán bộ quan tâm Phòng họp A1.06 Hiệu trưởng - Chủ tịch hội đồng
Thứ sáu
09-06-2023
09:00 Seminar khoa học “An action plan of Monitoring, Investigation and Management for Harmful Algal Blooms in the Tam Giang Lagoon (Vietnam) under the climate change and global warming effects” do Trường ĐH Khoa học phối hợp với ĐH Dalhousie, Canada tổ chức
(Cả ngày)
Cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên có quan tâm Phòng K2.03
Thứ bảy
10-06-2023
         
Chủ nhật
11-06-2023
         

TUẦN SAU (LỊCH DỰ KIẾN)

Ngày Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Thứ hai
12-06-2023
         
Thứ ba
13-06-2023
         
Thứ tư
14-06-2023
         
Thứ năm
15-06-2023
         
Thứ sáu
16-06-2023
         
Thứ bảy
17-06-2023
         
Chủ nhật
18-06-2023
         
Ghi chú: - Để đảm bảo an toàn trang thiết bị và thực hiện tốt công tác PCCC, PCBL, tiết kiệm điện, nước, đề nghị các đơn vị tắt điện, khóa nước, kiểm tra và khóa cửa cẩn thận khi ra khỏi phòng làm việc, phòng thí nghiệm và phòng học tập.
- “Tổ kiểm tra sử dụng điện, nước, vệ sinh môi trường học đường” của Trường sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên và đột xuất tại các đơn vị.