Lịch công tác

Lịch công tác

Từ ngày 
 
đến ngày 

TUẦN HIỆN TẠI

Ngày Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Thứ hai
21-09-2020
08:00 Họp Ban soạn thảo Quy chế chi tiêu nội bộ Thành viên Ban soạn thảo theo Quyết định của Hiệu trưởng Phòng họp Nhà A Hiệu trưởng
Thứ ba
22-09-2020
16:30 [Đại học Huế] Họp Ban Thường vụ Đoàn Đại học Huế mở rộng - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Đại học Huế;
- Bí thư Đoàn các trường, khoa và đơn vị trực thuộc.
 
Phòng họp I7. Số 01 Điện Biên Phủ Bí thư Đoàn Đại học Huế
Thứ tư
23-09-2020
         
Thứ năm
24-09-2020
08:00 [Đại học Huế] Hội nghị quy hoạch cán bộ Công đoàn Đại học Huế, nhiệm kỳ 2022-2027 - Đại biểu mời: (có Giấy mời riêng);
- Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Huế;
- Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Đại học Huế;

- Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Đại học Huế.
Phòng họp I2. Số 01 Điện Biên Phủ Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế
08:00 "Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên” đợt 1 dành cho sinh viên năm thứ Nhất K44 năm học 2020-2021 (cả ngày, sáng từ 08h00-chiều từ 14h00) Toàn thể Sinh viên K44 Hội trường A1 Phòng ĐTĐH&CTSV
08:00 Họp bàn triển khai hoạt động Khối chuyên Hiệu trưởng; PGS.TS. Trần Ngọc Tuyền - PHT; Lãnh đạo Khoa Toán; đại diện lãnh đạo Phòng ĐTĐH&CTSV và chuyên viên phụ trách. Phòng họp Nhà A Hiệu trưởng
08:00 Tiếp cán bộ, viên chức và lao động theo chương trình tiếp dân Cán bộ, viên chức và lao động của Trường có nhu cầu Phòng tiếp khách của Hiệu trưởng Hiệu trưởng
10:00 Họp Hội đồng tuyển dụng Trường
Thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng Phòng họp Nhà A Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng
14:00 [Đại học Huế] Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 - Đại biểu mời: (có Giấy mời riêng);
- Công đoàn Đại học Huế: Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân;
- Công đoàn cơ sở trực thuộc: Chủ tịch và Phó Chủ tịch
Lapochine Beach Resort, Thị trấn Thuận An, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế
Thứ sáu
25-09-2020
08:00 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở NCS Nguyễn Thị Quỳnh Trang, ngành Sinh lý học thực vật Hội đồng theo Quyết định số 573/QĐ-ĐHKH ngày 08/7/2020 của Hiệu trưởng, đại biểu theo giấy mời và cán bộ quan tâm Phòng Hội thảo KH2 Chủ tịch Hội đồng
Thứ bảy
26-09-2020
         
Chủ nhật
27-09-2020
         

TUẦN SAU (LỊCH DỰ KIẾN)

Ngày Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Thứ hai
28-09-2020
09:00 Gặp mặt viên chức tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Giảng viên lên Giảng viên chính năm 2020. Hiệu trưởng; Lãnh đạo Phòng Tổ chức và Hành chính; Toàn thể viên chức tham dự kỳ thi. Phòng họp Nhà A Hiệu trưởng
14:00 [Đại học Huế] Họp bàn về sử dụng tài sản công Hiệu trưởng; Trưởng phòng KHTC&CSVC; Kế toán trưởng Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế
16:00 Họp Hội đồng xét tốt nghiệp hệ vừa làm vừa học, ngành Báo chí và ngành Công tác xã hội
Hội đồng tốt nghiệp theo quyết định của Hiệu trưởng. Phòng họp Nhà A Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng
Thứ ba
29-09-2020
08:00 [Đại học Huế] Họp Ban Tổ chức Hội trại Đổi mới sáng tạo Đại học Huế năm 2020
Thành viên Ban Tổ chức và Tổ Thư ký Hội trại Đổi mới sáng tạo Đại học Huế năm 2020 theo Quyết định số 1227/QĐ-ĐHH ngày 24/8/2020 của Giám đốc Đại học Huế. Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế
Thứ tư
30-09-2020
08:00 Họp triển khai Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2019.
PGS.TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng; Đại diện lãnh đạo các Phòng: ĐTĐH&CTSV, Đào tạo Sau Đại học; đại diện lãnh đạo các Khoa; Trợ lý CTSV&BĐCLGD tại các Khoa (Theo QĐ số 603/QĐ-ĐHKH ngày 15/7/2020); Trợ lý cố vấn học tập các lớp K38 (hệ 5 năm) và K39 (hệ 4 năm) (Theo QĐ số 267/QĐ-ĐHKH ngày 22 tháng 10 năm 2018); Trợ lý Đào tạo Sau đại học (Theo QĐ số 603/QĐ-ĐHKH ngày 15/7/2020); lãnh đạo Phòng KT&BĐCLGD và các chuyên viên liên quan. Phòng Hội thảo KH2 PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng
Thứ năm
01-10-2020
         
Thứ sáu
02-10-2020
08:00 [Đại học Huế] Thực hiện công tác xét tuyển, lọc ảo tuyển sinh đại học 2020

(từ 08g00 ngày 02/10 đến 16g00 ngày 04/10/2020)
Hiệu trưởng; Trưởng phòng ĐTĐH&CTSV; ThS. Thái Nhật Trường - Phó Trưởng phòng ĐTĐH&CTSV Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ PGĐ Huỳnh Văn Chương - Phó Chủ tịch HĐTS
08:30 [Đại học Huế] Lễ Khai mạc Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 - Đại diện Bộ Nội vụ;
- Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Đại biểu: theo Giấy mời;
- Ban coi thi của Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 - Cụm thi số 2;
- Các thí sinh tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 - Cụm thi số 2.
Hội trường tầng 3, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ PGĐ Huỳnh Văn Chương - Phó Chủ tịch Hội đồng thi
12:30 [Đại học Huế] Thi môn Tin học - Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 - Ban coi thi của Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 - Cụm thi số 2;
- Các thí sinh tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 - Cụm thi số 2.
Trường Đại học Khoa học, số 77 Nguyễn Huệ PGĐ Huỳnh Văn Chương - Trưởng Ban coi thi
Thứ bảy
03-10-2020
         
Chủ nhật
04-10-2020
         
Ghi chú: - Những người dự họp tuân thủ quy định an toàn trong phòng chống dịch COVID-19.
- Để đảm bảo an toàn trang thiết bị và thực hiện tốt công tác PCCC, PCBL, tiết kiệm điện, nước, đề nghị các đơn vị tắt điện, khóa nước, kiểm tra và khóa cửa cẩn thận khi ra khỏi phòng làm việc, phòng thí nghiệm và phòng học tập.
- “Tổ kiểm tra sử dụng điện, nước, vệ sinh môi trường học đường” của Trường sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên và đột xuất tại các đơn vị.