Lịch công tác

Lịch công tác

Từ ngày 
 
đến ngày 

TUẦN HIỆN TẠI

Ngày Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Thứ hai
25-05-2020
15:00 [Đại học Huế] Họp Ban Tổ chức và Tổ Thư ký Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế lần III năm 2020.
Thành viên Ban Tổ chức và Tổ Thư ký theo Quyết định số 718/QĐ - ĐHH ngày 20/5/2020 của Giám đốc Đại học Huế (PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng) Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ PGĐ Trương Quý Tùng - Trưởng ban
16:30 Họp Ban Thường vụ Công đoàn Trường Ban Thường vụ Công đoàn Trường Phòng họp Nhà A Chủ tịch Công đoàn Trường
17:00 Họp Ban Chấp hành Công đoàn Trường Ban Chấp hành Công đoàn Trường Phòng họp Nhà A Chủ tịch Công đoàn Trường
Thứ ba
26-05-2020
08:00 Kiểm tra, giám sát hoạt động thường xuyên của công đoàn cơ sở, CĐBP, TCĐTT năm học 2019-2020. Đoàn kiểm tra theo KH số 22/KTGS-UBKT ngày 18/5/2020 của Chủ tịch Công đoàn Trường; CĐBP Khoa Điện, Điện tử và CNVL. Phòng họp Nhà A Trưởng đoàn kiểm tra
09:00 [Đại học Huế] Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế duyệt nội dung và chương trình đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Khoa học Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Bí thư Đảng ủy Đại học Huế
09:00 Kiểm tra, giám sát hoạt động thường xuyên của công đoàn cơ sở, CĐBP, TCĐTT năm học 2019-2020. Đoàn kiểm tra theo KH số 22/KTGS-UBKT ngày 18/5/2020 của Chủ tịch Công đoàn Trường; CĐBP Khoa Kiến trúc. Phòng họp Nhà A Trưởng đoàn kiểm tra
14:30 Kiểm tra, giám sát hoạt động thường xuyên của công đoàn cơ sở, CĐBP, TCĐTT năm học 2019-2020. Đoàn kiểm tra theo KH số 22/KTGS-UBKT ngày 18/5/2020 của Chủ tịch Công đoàn Trường; CĐBP Khoa Xã hội học và Công tác xã hội. Phòng họp Nhà A Trưởng đoàn kiểm tra
15:30 Kiểm tra, giám sát hoạt động thường xuyên của công đoàn cơ sở, CĐBP, TCĐTT năm học 2019-2020. Đoàn kiểm tra theo KH số 22/KTGS-UBKT ngày 18/5/2020 của Chủ tịch Công đoàn Trường; TCĐTT Phòng KT&BĐCLGD. Phòng họp Nhà A Trưởng đoàn kiểm tra
17:00 [Đại học Huế] Họp Ban tổ chức Ngày hội Văn hóa giao thông trong sinh viên năm 2020 - Các đồng chí Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Đại học Huế;

- Các đồng chí Chủ tịch Hội Sinh viên các trường thành viên, Bí thư Đoàn các khoa trực thuộc.
Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Huế
Thứ tư
27-05-2020
08:00 Làm việc với Tập thể lãnh đạo Khoa Địa lý - Địa chất Hiệu trưởng; Tập thể lãnh đạo Khoa Địa lý - Địa chất; Lãnh đạo Phòng TC&HC và Chuyên viên có liên quan. Phòng khách Hiệu trưởng Hiệu trưởng
08:00 Kiểm tra, giám sát hoạt động thường xuyên của công đoàn cơ sở, CĐBP, TCĐTT năm học 2019-2020. Đoàn kiểm tra theo KH số 22/KTGS-UBKT ngày 18/5/2020 của Chủ tịch Công đoàn Trường; CĐBP Khoa Báo chí - Truyền thông. Văn phòng Khoa Báo chí - Truyền thông Trưởng đoàn kiểm tra
08:00 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KHCN cấp Đại học Huế do ThS. Phan Trọng Hoàng Linh, Giảng viên Khoa Ngữ văn làm chủ nhiệm. Thành viên Hội đồng theo quyết định số 650/QĐ-ĐHH ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế Phòng họp Nhà A PGS.TS. Nguyễn Thành – CTHĐ
09:00 Kiểm tra, giám sát hoạt động thường xuyên của công đoàn cơ sở, CĐBP, TCĐTT năm học 2019-2020. Đoàn kiểm tra theo KH số 22/KTGS-UBKT ngày 18/5/2020 của Chủ tịch Công đoàn Trường; TCĐTT Phòng Đào tạo Sau đại học. Văn phòng Phòng ĐTSĐH Trưởng đoàn kiểm tra
09:30 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KHCN cấp Đại học Huế cdo TS. Trần Thanh Nhàn, Giảng viên Khoa ĐL-ĐC làm chủ nhiệm Thành viên Hội đồng theo quyết định số 645/QĐ-ĐHH ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế Phòng họp Nhà A PGS.TS. Hà Văn Hành – CTHĐ
15:30 Tiếp và làm việc với Công ty ESUHAI Hiệu trưởng; PGS.TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các Phòng: ĐTĐH&CTSV, KHTC&CSVC. Phòng họp Nhà A Hiệu trưởng
Thứ năm
28-05-2020
08:00 Tiếp cán bộ, viên chức và lao động theo chương trình tiếp dân Cán bộ, viên chức và lao động của Trường có nhu cầu. Phòng khách Hiệu trưởng Hiệu trưởng
08:00 Phòng Đào tạo Sau đại học làm việc với Khoa Địa lý - Địa chất về công tác đào tạo sau đại học Lãnh đạo Phòng ĐT Sau đại học; Khoa Địa lý - Địa chất Văn phòng Khoa Địa lý - Địa chất
Thứ sáu
29-05-2020
07:30 [Đại học Huế] Khai mạc Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2020 (Học từ ngày 29/5 đến 31/5/2020) - Đại diện Thường trực Đảng ủy.

- Học viên theo danh sách đã đăng ký.
Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Thường trực Đảng ủy ĐHH
Thứ bảy
30-05-2020
07:30 Lễ ký kết hợp tác đào tạo và việc làm giữa Trường ĐHKH và các đơn vị tuyển dụng trong lĩnh vực CNTT Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo Phòng ĐTĐH&CTSV; BCN Khoa CNTT; đại biểu theo giấy mời và sinh viên CNTT theo điều động của Hiệu trưởng Hội trường A1 Hiệu trưởng
09:00 Hội thảo "Đào tạo ngành Kỹ thuật phần mềm theo cơ chế đặc thù" Đại diện Ban Giám hiệu; Đại diện lãnh đạo các phòng: ĐTĐH&CTSV, KT&BĐCLGD, KHTC&CSVC; Toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa CNTT Phòng Hội thảo KH2 Khoa CNTT
Chủ nhật
31-05-2020
08:00 Lễ Kỷ niệm 25 năm thành lập Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (1995-2020) Ban Giám hiệu; Đại biểu theo giấy mời; toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa CNTT Hội trường A1 Khoa CNTT
14:00 [Đại học Huế] Tập huấn công tác tuyên truyền về An toàn giao thông cho cán bộ Hội chủ chốt - Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Đại học Huế.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên các đơn vị trực thuộc;

- Cán bộ, hội viên, sinh viên chủ chốt (theo thông báo của Hội Sinh viên Đại học Huế).
Hội trường tầng 3, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Huế
18:30 [Đại học Huế] Cuộc thi “Tiểu phẩm tuyên truyền An toàn giao thông” năm 2020 - Đại biểu (Có giấy mời riêng);

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Đại học Huế;

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên các đơn vị trực thuộc;

- Đội thi các đơn vị.
Hội trường tầng 3, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Huế

TUẦN SAU (LỊCH DỰ KIẾN)

Ngày Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Thứ hai
01-06-2020
08:30 Kiểm tra, giám sát hoạt động thường xuyên của công đoàn cơ sở, CĐBP, TCĐTT năm học 2019-2020. Đoàn kiểm tra theo KH số 22/KTGS-UBKT ngày 18/5/2020 của Chủ tịch Công đoàn Trường; CĐBP Khoa Ngữ văn. Phòng họp Nhà A Trưởng đoàn kiểm tra
09:30 Kiểm tra, giám sát hoạt động thường xuyên của công đoàn cơ sở, CĐBP, TCĐTT năm học 2019-2020. Đoàn kiểm tra theo KH số 22/KTGS-UBKT ngày 18/5/2020 của Chủ tịch Công đoàn Trường; CĐBP Khoa Toán. Phòng họp Nhà A Trưởng đoàn kiểm tra
10:30 Kiểm tra, giám sát hoạt động thường xuyên của công đoàn cơ sở, CĐBP, TCĐTT năm học 2019-2020. Đoàn kiểm tra theo KH số 22/KTGS-UBKT ngày 18/5/2020 của Chủ tịch Công đoàn Trường; CĐBP Phòng ĐTĐH&CTSV. Phòng họp Nhà A Trưởng đoàn kiểm tra
Thứ ba
02-06-2020
08:30 Kiểm tra hoạt động thường xuyên của Văn phòng Công đoàn và công tác tài chính công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 Đoàn kiểm tra theo KH số 22/KTGS-UBKT ngày 18/5/2020 của Chủ tịch Công đoàn Trường; Văn phòng Công đoàn Trường. Phòng họp Nhà A Trưởng đoàn kiểm tra
09:30 Kiểm tra, giám sát hoạt động thường xuyên của công đoàn cơ sở, CĐBP, TCĐTT năm học 2019-2020. Đoàn kiểm tra theo KH số 22/KTGS-UBKT ngày 18/5/2020 của Chủ tịch Công đoàn Trường; CĐBP Khoa Lý luận chính trị. Phòng họp Nhà A Trưởng đoàn kiểm tra
Thứ tư
03-06-2020
         
Thứ năm
04-06-2020
         
Thứ sáu
05-06-2020
         
Thứ bảy
06-06-2020
         
Chủ nhật
07-06-2020
         
Ghi chú: - Những người dự họp tuân thủ quy định an toàn trong phòng chống dịch COVID-19.
- Để đảm bảo an toàn trang thiết bị và thực hiện tốt công tác PCCC, PCBL, tiết kiệm điện, nước, đề nghị các đơn vị tắt điện, khóa nước, kiểm tra và khóa cửa cẩn thận khi ra khỏi phòng làm việc, phòng thí nghiệm và phòng học tập.
- “Tổ kiểm tra sử dụng điện, nước, vệ sinh môi trường học đường” của Trường sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên và đột xuất tại các đơn vị.