Lịch công tác

Lịch công tác

Từ ngày 
 
đến ngày 

TUẦN HIỆN TẠI

Ngày Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Thứ hai
11-10-2021
08:00 [Đại học Huế] Hội nghị Giao ban Đại học Huế, Quý IV năm 2021 Ban Giám hiệu Họp trực tuyến tại Zoom: https://zoom.us/j/8923181584?pwd=bDlSMG8wdjk2Y3ZTcjNHZHdPcG5RQT09
Meeting ID: 892 318 1584
Giám đốc Đại học Huế
14:00 Họp Tập thể lãnh đạo Trường mở rộng Ban Thường vụ Đảng ủy; Q. Chủ tịch Hội đồng trường; Ban Giám hiệu; Trưởng phòng TC&HC Phòng họp Nhà A Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng
15:30  Họp bàn về công tác tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 (phiên 2) Ban Giám hiệu; Trưởng các Phòng: TC&HC, ĐTĐH&CTSV, KT&BĐCLGD, KHTC&CSVC; Kế toán trưởng; Bí thư Đoàn TN và Chủ tịch HSV Nhà trường. Phòng họp Nhà A Hiệu trưởng
Thứ ba
12-10-2021
08:00 [Đại học Huế] Họp triển khai các nhiệm vụ Đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học (Đề án 523) theo Kế hoạch triển khai kèm theo Quyết định số 3031/QĐ-BGDĐT ngày 30/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thành viên Ban Chỉ đạo điều hành Đề án và Tổ trưởng các Tổ chuyên môn theo Quyết định số 289/QĐ-ĐHH ngày 18/3/2021 và Quyết định kiện toàn của Giám đốc Đại học Huế (thành viên trong Đại học Huế) Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành
08:00 Họp triển khai Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2020
PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng; Đại diện lãnh đạo các Phòng ĐTĐH&CTSV, ĐTSĐH; Đại diện lãnh đạo các Khoa; Trợ lý CTSV&BĐCLGD tại các Khoa (Theo QĐ số 603/QĐ-ĐHKH ngày 15/7/2020); Trợ lý cố vấn học tập các lớp K39 (hệ 5 năm) và K40 (hệ 4 năm) (Theo QĐ số 324/QĐ-ĐHKH ngày 23/9/2019); Trợ lý Đào tạo sau đại học (Theo QĐ số 603/QĐ-ĐHKH ngày 15/7/2020); Lãnh đạo Phòng KT&BĐCLGD và các chuyên viên liên quan Phòng Hội thảo KH2 PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng
08:30 UBKT Công đoàn Trường kiểm tra hoạt động thường xuyên của Văn Phòng Công đoàn và công tác tài chính quý III/2021. Chủ tịch Công đoàn; CN UBKT Công đoàn; cán bộ phụ trách Văn phòng, kế toán, thủ quỹ Công đoàn. Văn phòng Công đoàn Chủ tịch Công đoàn Trường
16:00 Làm việc với Viện đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế Ban Giám hiệu; đại diện lãnh đạo các Phòng: ĐTĐH&CTSV; KHTC&CSVC. Phòng họp Nhà A Hiệu trưởng
Thứ tư
13-10-2021
08:00 [Đại học Huế] Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2021
- Đại biểu (có giấy mời riêng);
- Thường trực Đảng ủy Đại học Huế;
- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đại học Huế;
- Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng và Đoàn thể Đại học Huế: Lãnh đạo và chuyên viên có liên quan;
- Học viên được triệu tập theo Thông báo số 30-TB/UBKT ngày 11/10/2021 của UBKT Đảng ủy Đại học Huế.
Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
Trực tuyến tại: https://meet.google.com/hhd-yrfd-gjw
Bí thư Đảng ủy Đại học Huế
08:00 Họp bàn đào tạo các môn chung khối ngành Công nghệ thông tin và Điện tử (các ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Quản trị và phân tích dữ liệu, Công nghệ điện tử - truyền thông) Ban Giám hiệu; đại diện lãnh đạo Phòng ĐTĐH&CTSV; lãnh đạo các Khoa: Công nghệ thông tin; Toán; Điện, Điện tử và Công nghệ Vật liệu Phòng họp Nhà A Hiệu trưởng
14:00 Họp Hội đồng tuyển chọn đề tài KHCN cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2022
Từ 14h: Hội đồng số 01
Từ 15h: Hội đồng số 10
- Thành phần: Thành viên Hôi đồng theo QĐ số 1472/QĐ-ĐHH ngày 30/9/2021 của Giám đốc ĐHH, các cán bộ có quan tâm Phòng họp tầng 2 nhà A Chủ tịch Hội đồng (PGS.TS. Võ Thanh Tùng).
Thứ năm
14-10-2021
08:00 [Đại học Huế] Họp Hội đồng Đại học Huế Thành viên Hội đồng Đại học Huế Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế
08:30 Họp Đảng ủy Các đồng chí Đảng ủy viên Phòng họp Nhà A Bí thư Đảng ủy
14:00 [Đại học Huế] Hội nghị giao ban công tác đào tạo các môn Lý luận chính trị
(trực tuyến)
* Đại học Huế:
- Giám đốc;
- PGĐ Trương Quý Tùng;
- Thành viên Ban Chỉ đạo công tác giảng dạy các môn Lý luận chính trị theo Quyết định số 1282/QĐ-ĐHH ngày 30/8/2021 của Giám đốc Đại học Huế;
- Thành viên Hội đồng chuyên môn các môn Lý luận chính trị theo Quyết định số 1283/QĐ-ĐHH ngày 30/8/2021 của Giám đốc Đại học Huế;
- Đại điện lãnh đạo Ban Tổ chức cán bộ;
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng và Đoàn thể;
- Bí thư Đoàn TNCS HCM Đại học Huế.
* Trường ĐH Khoa học
- Hiệu trưởng;
- Đại diễn lãnh đạo Phòng ĐTĐH&CTSV, ĐTSĐH.
Họp trực tuyến: PGĐ Đỗ Thị Xuân Dung - Trưởng ban Chỉ đạo
Thứ sáu
15-10-2021
         
Thứ bảy
16-10-2021
         
Chủ nhật
17-10-2021
         

TUẦN SAU (LỊCH DỰ KIẾN)

Ngày Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Thứ hai
18-10-2021
07:30 Lễ Khai giảng năm học 2021-2022
Thành phần theo Thông báo số 1117/TB-ĐHKH ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trực tiếp: Hội trường tầng 3, Số 01 - Điện Biên Phủ (thực hiện giãn cách và áp dụng 5K) PGS. TS. Võ Thanh Tùng - Hiệu trưởng
Thứ ba
19-10-2021
09:00 [Đại học Huế] Nghiệm thu hoàn thành giai đoạn phần móng công trình Nhà làm việc các Khoa và Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ của Trường Đại học Khoa học Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo Phòng KHTC&CSVC Phòng họp Nhà A Giám đốc Đại học Huế
Thứ tư
20-10-2021
14:00 [Đại học Huế] Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế của Nghiên cứu sinh Võ Hoàng Liên Minh
(hình thức trực tuyến)
* Đại học Huế:
- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1117/QĐ-ĐHH ngày 03/8/2021 của Giám đốc Đại học Huế;
- Ban ĐTCTSV: đại diện Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách.
* Trường Đại học Khoa học: đại diện Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách.
* Nghiên cứu sinh.
Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ Chủ tịch Hội đồng
Thứ năm
21-10-2021
08:00 [Đại học Huế] Lãnh đạo Đại học Huế tiếp công dân - PGĐ Trương Quý Tùng;
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng ĐHH; Trưởng Ban TTPC.
Phòng tiếp công dân, số 03 Lê Lợi PGĐ Trương Quý Tùng
14:00 [Đại học Huế] Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế của Nghiên cứu sinh Võ Thị Kim Thảo
(hình thức trực tuyến)
* Đại học Huế:
- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1216/QĐ-ĐHH ngày 20/8/2021 của Giám đốc Đại học Huế;
- Ban ĐTCTSV: đại diện Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách.
* Trường Đại học Khoa học: đại diện Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách.
* Nghiên cứu sinh.
Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ Chủ tịch Hội đồng
Thứ sáu
22-10-2021
14:00 Hội nghị giảng viên cố vấn học tập năm 2021 Ban Giám hiệu; Đại diện lãnh đạo các Phòng ĐTĐH&CTSV, KT&BĐCLGD; KHCN&HTQT; Đại diện lãnh đạo các Khoa; các giảng viên cố vấn học tập năm học 2021-2022. Hội trường A1 Hiệu trưởng
Thứ bảy
23-10-2021
         
Chủ nhật
24-10-2021
         
Ghi chú: - Để đảm bảo an toàn trang thiết bị và thực hiện tốt công tác PCCC, PCBL, tiết kiệm điện, nước, đề nghị các đơn vị tắt điện, khóa nước, kiểm tra và khóa cửa cẩn thận khi ra khỏi phòng làm việc, phòng thí nghiệm và phòng học tập.
- “Tổ kiểm tra sử dụng điện, nước, vệ sinh môi trường học đường” của Trường sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên và đột xuất tại các đơn vị.