Thông báo
Chuyên mục
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tải file
Tìm kiếm mục Tải file:
Sắp xếp theo:
  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

  Biểu mẫu đề tài các cấp

  Cấp Nhà nước, Nghị định thư, Nafosted

  Cấp Bộ, Quỹ GEN

  Hồ sơ nghiệm thu

  Cấp tỉnh

  Hồ sơ nghiệm thu

  Cấp Đại học Huế

  Cấp Cơ sở

  Đề tài SV NCKH

  Kế hoạch KH&CN hàng năm

  Biểu mẫu kê khai công trình NCKH

  Danh mục tạp chí được tính điểm của HĐ CDGSNN

  HỢP TÁC QUỐC TẾ

  CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

  Các biểu mẫu

  Danh sách lớp đánh giá rèn luyện

  Các quy định/biểu mẫu liên quan đến chế độ chính sách

  Các quy định liên quan đến học bổng

  Các nội dung liên quan đến đánh giá rèn luyện

  ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

  Thông tin các học phần Lý luận chính trị

  Các mẫu giấy tờ khác

  Mẫu đơn liên quan đến thi và điểm học phần

  Mẫu đơn liên quan đến thực tập, thực tế

  Mẫu đơn liên quan đến tốt nghiệp

  Mẫu đơn liên quan đến đăng ký học phần

  Giáo trình

  Quy định, quy chế

  ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

  KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH, CSVC

  ĐẢNG ỦY, CÔNG ĐOÀN

  HÀNH CHÍNH, TỔNG HỢP

  KHẢO THÍ, ĐBCLGD

  Khảo thí

  1. Biểu mẫu phúc khảo

  2. Biểu mẫu chấm thi kết thúc học phần

  3. Biểu mẫu đề /đáp án thi kết thúc học phần

  4. Biểu mẫu xây dựng ngân hàng câu hỏi thi/đề thi

  5. Văn bản pháp quy

  6. Lịch thi SĐH

  7.Lịch thi ĐH

  8.Ngân hàng câu hỏi thi - đề thi

  Đảm bảo chất lượng giáo dục

  1. Biểu mẫu 3 công khai

  2. Biểu mẫu khảo sát tình hình việc làm

  3. Văn bản pháp quy

  4. Hội đồng và mạng lưới ĐBCLGD

  TẠP CHÍ KH&CN TRƯỜNG ĐHKH

  SỞ HỮU TRÍ TUỆ