Tin tức

GS.TS. Nguyễn Hoàng Lộc được tín nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học ngành Sinh học – Nông nghiệp thuộc Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

Ngày 28 tháng 12 năm 2017, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) đã ký quyết định số 243/QĐ-HĐQL-NAFOSTED  về việc thành lập các Hội đồng khoa học trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên và kỹ thuật nhiệm kỳ 2017 – 2019. 

Theo đó, có 8 Hội đồng được thành lập gồm:

-         Hội đồng khoa học ngành Toán học;

-         Hội đồng khoa học ngàng Khoa học thông tin và Máy tính;

-         Hội đồng khoa học ngành Vật lý;

-         Hội đồng khoa học ngành Hoá học;

-         Hội đồng khoa học ngành Các Khoa học về Trái đất và môi trường;

-         Hội đồng khoa học ngành Sinh học – Nông nghiệp;

-         Hội đồng khoa học ngành Cơ học;

-         Hội đồng khoa học ngành Y sinh – Dược học.

GS.TS. Nguyễn Hoàng Lộc, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế vinh dự được tín nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học ngành Sinh học – Nông nghiệp. Thành viên của các hội đồng khoa học ngành là các nhà khoa học có thành tích xuất sắc trên phạm vi cả nước, được lựa chọn theo quy trình quy định của Quỹ, dựa trên các thành tích nghiên cứu và kết quả giới thiệu của các nhà khoa học.

Xem toàn văn Quyết định tại đây

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp