Tin tức

Tập huấn các kiến thức và kỹ năng về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho sinh viên Nhà trường

Ngày 04-05/11/2019, trong kế hoạch năm học 2019 – 2020 về việc tổ chức các hoạt động liên quan đến khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và việc làm cho sinh viên, theo đó Nhà trường tiến hành mở 02 lớp đào tạo về lý thuyết và thực hành cho nhóm từ 50 đến 60 sinh viên các kiến thức khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. 

Thông qua lớp đào tạo, sinh viên sẽ được tiếp cận các kiến thức về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; được trang bị các kiến thức, kỹ năng và công cụ để phát triển tiềm năng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; được truyển cảm hứng và chia sẻ kinh nghiệm từ các doanh nhân thành đạt.

Lớp học diễn ra sôi nổi, học viên có sự tương tác với giảng viên, đưa ra các câu hỏi liên quan đến bài học,... Đây là chương trình khởi động cho cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên nhà trường phối hợp cùng Hult Prize Việt Nam (https://www.facebook.com/HultPrizeVN/) tổ chức.

Fanpage tại trường: (https://www.facebook.com/hultprizeatHUSC/)

 

 

Người đăng: Công tác sinh viên
Được đăng ở: Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp