Tin tức

Phòng Đào tạo Sau Đại học được Giám đốc Đại học Huế tặng giấy khen tại Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2018.

Ngày 12/10/2018, tại hội trường số 3 Lê Lợi đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy và tuyển sinh sau đại học năm 2018. 

Đánh giá chung tại hội nghị, công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy chế và quy trình xét tuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trong quá trình đăng ký xét tuyển và tiếp cận các thông tin liên quan đến kết quả xét tuyển, đổi mới phương thức quảng bá và tư vấn tuyển sinh. Đặc biệt, công tác đào tạo sau đại học ngày càng khẳng định vị trí và uy tín ở miền Trung – Tây Nguyên và các tỉnh đồng bằng Nam bộ, số thí sinh thi tuyển cao học vào Đại học Huế ngày càng ổn định và tăng dần đều.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS.Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế đánh giá tuyển sinh năm 2018 của Đại học Huế khá thành công, biểu dương những tập thể, cá nhân có những cách làm sáng tạo, đóng góp nhiều cho tuyển sinh Đại học Huế. Theo đó, Phòng Đào tạo Sau Đại hoc, Trường Đại học Khoa  học đã được Giám đốc Đại học Huế tặng giấy khen vì đã có nhiều đóng góp trong công tác tuyển sinh sau đại học của Đại học Huế năm 2018.

Năm 2018 là năm Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế có số lượng học viên cao học đậu đợt 1 và đợt 2 tăng vượt chỉ tiêu đề ra. Tổng cộng 2 đợt có 439 thí sinh trúng tuyển (đợt 1: 132 học viên; đợt 2 có 307 học viên).

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp