Tin tức

Tập huấn triển khai công tác tự đánh giá.

Ngày 4/3, Trường Đại học Khoa học (ĐHKH) Huế đã tổ chức buổi tập huấn triển khai công tác tự đánh giá. PGS.TS Hoàng Văn Hiển, Hiệu trưởng cùng các thành viên của hội đồng tự đánh giá được thành lập theo quyết định số 21/QĐ-ĐHKH ngày 27/01/2016, thành viên Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách được thành lập theo quyết định số 36/QĐ-ĐHKH ngày 18/02/2016 của Hiệu trưởng đã đến tham dự đông đủ.

Tự đánh giá là một khâu quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và xây dựng văn hoá chất lượng bên trong nhà trường; giúp nhà trường tự rà soát, xem xét, đánh giá thực trạng của mình, lập và triển khai các kế hoạch hành động cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo, từ đó điều chỉnh mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo theo hướng cao hơn; là điều kiện cần thiết để nhà trường đăng ký đánh giá ngoài và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng với một tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; thể hiện tính tự chủ và tính tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong toàn bộ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với sự mạng và mục tiêu của nhà trường.


Tập huấn công tác tự đánh giá

Tại buổi tập huấn, ThS. Đỗ Diên, Trưởng phòng Khảo thí Đảm bảo chất lượng giáo dục đã giới thiệu đến các thành viên hội đồng tự đánh giá của Trường và cán bộ tham dự về bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học (ban hành theo QĐ số 65/2007/QĐ-BGDDT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) gồm 10 tiêu chuẩn (Sứ mạng và mục tiêu của trường đại học; tổ chức và quản lý; chương trình đào tạo; hoạt động đào tạo; đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên; người học; nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ; hoạt động hợp tác quốc tế; thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác; tài chính và quản lý tài chính) và giới thiệu về cấu trúc báo cáo tự đánh giá; cấu trúc báo cáo tiêu chí, tiêu chuẩn và hướng dẫn cụ thể cách viết báo cáo các tiêu chí.

ThS. Đỗ Diên, Trưởng phòng Khảo thí Đảm bảo chất lượng giáo dục báo cáo tại buổi tập huấn

ThS. Hoàng Kỳ Sơn, Tổ trưởng Tổ đảm bảo chất lượng giáo dục đã báo cáo về việc hướng dẫn nội hàm của tiêu chí; tìm minh chứng và mã hoá minh chứng.

ThS, Hoàng Kỳ Sơn,Tổ trưởng Tổ đảm bảo chất lượng giáo dục báo cáo tại hội thảo

Buổi tập huấn cũng đã dành thời gian để các nhóm công tác thảo luận và trao đổi. Tiếp đó, các nhóm công tác ký hợp đồng viết báo cáo tiêu chí, tiêu chuẩn với Hiệu trưởng.
Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra
Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

2nd Symposium of JSPS Core-to-Core program

Center of Excellence in Health Risk Assessment for Adaptation to Climate Change