Tin tức

Tiếp và làm việc với Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Ngày 30/12, Trường Đại học Khoa học (ĐHKH), Đại học Huế đã có buổi tiếp và làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ để trao đổi, đề xuất các vấn đề trong việc đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ở khu vực Tây Nam Bộ.

 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trường ĐHKH đã phấn khởi chia sẻ về kết quả đạt được trong đào tạo và nhu cầu của người học ở các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long và đề xuất mong muốn được Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ hỗ trợ, đề xuất chủ trương để Trường ĐHKH tiếp tục  duy trì và mở rộng đào tạo tại các Tỉnh Tây Nam Bộ.

Hai bên cũng đã trao đổi và bàn bạc để thực hiện đào tạo theo đúng quy định, pháp lý trên tinh thần Công văn số 4348/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc đào tạo nhân lực trình độ đại học, thạc sĩ của các địa phương thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.


Từ năm 1993, Trường ĐHKH, Đại học Huế được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học. Hơn 20 năm qua, công tác đào tạo sau đại học của Trường đã có những thành tựu vượt bậc. Từ 1 chuyên ngành năm 1993, đến nay Trường đã có 26 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và 17 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Năm 2017, Trường sẽ đề nghị GD&ĐT Bộ GD&ĐT cho phép mở thêm các chuyên ngành Xã hội học, Công tác xã hội, Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm ở trình độ thạc sĩ và chuyên ngành Triết học, Khoa học môi trường  ở trình độ đào tạo tiến sĩ. Trường ĐHKH là một trong những cơ sở đào tạo có số lượng NCS đông nhất của Đại học Huế. Tính đến tháng 12/2016, tổng qui mô đào tạo Sau đại học của trường ĐHKH gần 550 học viên cao học và  155 NCS. Bên cạnh việc đa dạng hóa ngành nghề đào tạo, tăng qui mô đào tạo, Nhà trường đã có những biện pháp để cải thiện chất lượng đào tạo sau đại học nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội. Không những thế, Trường ĐHKH còn chú trọng mở rộng các hoạt động liên kết đào tạo Sau đại học với các cơ sở đào tạo trong nước, đặc biệt là các tỉnh miền Trung - Tây nguyên, đồng bằng Sông Cửu Long.

 

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp