Tin tức

Hội thảo “Nâng cao chất lượng chuyên môn: góc nhìn và giải pháp từ trách nhiệm đoàn viên công đoàn”

Sáng ngày 07/6, Công đoàn Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã tổ chức Hội thảo Hội thảo “Nâng cao chất lượng chuyên môn: góc nhìn và giải pháp từ trách nhiệm đoàn viên công đoàn”.

Tham dự có: TS. Nguyễn Công Hào, Phó Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế; PGS.TS Hoàng Văn Hiển, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng; PGS.TS. Hà Văn Hành, Phó Hiệu trưởng; ThS. Lê Duy Sơn, Chủ tịch Công đoàn Trường; PGS.TS. Nguyễn Mạnh Sơn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; ThS. Hoàng Nguyễn Tuấn Minh, Bí thư Đoàn Thanh niên Nhà trường cùng hơn 100 đại diện công đoàn viên tham dự và báo cáo tại hội thảo.

Đại biểu tham dự Hội thảo 

Tại hội thảo, Đồng chí Lê Duy Sơn, Chủ tịch Công đoàn Trường đã có bài phát biểu khai mạc với mong muốn mỗi đoàn viên công đoàn nâng cao được ý thức trách nhiệm, tìm tòi các giải pháp để đáp ứng yêu cầu đổi mới, sáng tạo trong công tác giáo dục, đào tạo; đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của Công đoàn trong việc phối hợp cùng chính quyền quản lý kỷ luật lao động.

Đồng chí Lê Duy Sơn, Chủ tịch Công đoàn Trường phát biểu khai mạc

Hội thảo “Nâng cao chất lượng chuyên môn: góc nhìn và giải pháp từ trách nhiệm đoàn viên công đoàn” đã thu hút 17 bài viết của các giảng viên và cán bộ là công đoàn viên từ 7 Khoa (Lịch sử, Lý luận Chính trị, Địa lý - Địa chất, Môi trường, Toán học, Hóa học và Điện tử Viễn thông); 4 phòng chức năng (Khảo thí - Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, Kế hoạch Tài chính - Cơ sở Vật chất, Tổ chức-Hành chính và Công tác sinh viên) và 01 Trung tâm (Thông tin - Thư viện). Các báo cáo tham luận thể sự quan tâm, nhiệt tình của công đoàn viên trong việc nâng cao chất lượng chuyên môn, đổi mới tư duy trong giáo dục và đào tạo ở Trường ĐHKH. Các tham luận tập trung vào 6 nội dung cơ bản sau: Công đoàn cơ sở Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế với tiến trình đổi mới tích cực để nâng cao chất lượng dạy học; Khẳng định tầm quan trọng của việc đổi mới, sáng tạo trong dạy và học; Những thuận lợi và khó khăn trong đào tạo đại học ở trường ĐHKH; Nâng cao chất lượng dạy và học học phần kỹ năng mềm; Thực trạng công tác quản lý hành chính, cơ sở vật chất và tài chính; Nguồn tư liệu phục vụ công tác giảng dạy và học tập ở trường ĐHKH. 

Xuyên suốt Hội thảo có 5 báo cáo được trình bày, bao gồm: “Đổi mới tích cực để nâng cao chất lượng dạy và học” của TS. Nguyễn Đăng Giáng Châu, Khoa Hoá học; “Phương pháp giảng dạy sáng tạo ở bậc đại học: kết quả áp dụng bước đầu của Khoa Môi trường” của PGS.TS. Trần Anh Tuấn, Khoa Môi trường; “Góp phần nâng cao chất lượng dạy và học học phần kỹ năng mềm” do ThS. Đỗ Diên, Phòng KT – ĐBCLGD;  “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác tư vấn và giới thiệu việc làm cho sinh viên” do ThS. Thái Nhật Trường, Phòng Công tác HSSV và “Ứng dụng Macro Excel trong công tác thanh toán tiền coi thi kết thúc học phần” do ThS. Hoàng Kỳ Sơn, Phòng KT – ĐBCLGD trình bày.

ThS. Đỗ Diên, Trưởng Phòng KT – ĐBCLGD báo cáo tại Hội thảo

PGS.TS. Trần Anh Tuấn, Khoa Môi trường báo cáo tại Hội thảo

Có thể nói rằng thông qua hội thảo, công đoàn viên của Trường sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm quý báu trong việc thực hiện công tác đào tạo sinh viên tại đơn vị mình. Với nội dung đóng góp phong phú, những giải pháp được đề xuất có tính thực tiễn và khả thi Nhà trường sẽ đưa vào áp dụng nhằm cải tiến chất lượng dạy – học tốt hơn.  

PGS.TS. Hoàng Văn Hiển, Hiệu trưởng phát biểu ý kiến tại Hội thảo

 

Ảnh Công đoàn

 

Người đăng: Trần Thị Thạch Hà

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp