Tin tức

4 nhà khoa học của Trường được phê duyệt đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (

Ngày 05/7/2018, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt Danh mục 146 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật được Quỹ tài trợ năm 2018 – đợt 1 (Quyết định số 119/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 05/07/2018).

Theo Quyết định, Trường Đại học Khoa học (ĐHKH), Đại học Huế vinh dự có được 4 đề tài của 4 nhà khoa học được phê duyệt đợt này gồm:

1. Đề tài “Tổng hợp và xác định một số chất hữu cơ trong mẫu dược phẩm và sinh phẩm bằng phương pháp Von-ampe hòa tan dùng điện cực biến tính composite của ZIF-67” của PGS.TS Đinh Quang Khiếu, Khoa Hoá học (Mã số đề tài: 104.06-2018.15);

2. Đề tài “Áp lực nước lỗ rỗng và độ lún của đất nền chịu tải trọng động chu kỳ và không chu kỳ: ảnh hưởng tổng hợp của phương cắt trượt, thời lượng gia tải và giới hạn Atterberg” của TS. Trần Thanh Nhàn, Khoa Địa lý-Địa chất (Mã số đề tài: 105.08-2018.01);

3. Đề tài “Cải tiến nấm men Saccharomyces cerevisiae để làm hạt nano chuyển thuốc” của TS. Nguyễn Ngọc Lương, Khoa Sinh học (Mã số đề tài: 106.02-2018.47);

4. Đề tài “Nhận dạng một số gen tham gia vào chu trình chuyển hóa ginsenoside của sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) và phân tích biểu hiện của chúng” của TS. Nguyễn Quang Đức Tiến, Khoa Sinh học (Mã số đề tài: 106.02-2018.49).

Nhà trường chúc mừng 4 nhà khoa học đã vinh dự nhận được kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu của Quỹ Nafosted.

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp