Tin tức

Ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác đào tạo với Trường Đại học Quảng Nam.

Ngày 26/6/2020, PGS.TS. Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học (ĐHKH), Đại học Huế đã có buổi làm việc với PGS.TS. Huỳnh Trọng Dương, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam và ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác đào tạo giữa hai Trường.

Qua phân tích những điều kiện thực tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và nhu cầu về học tập nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức và các lực lượng lao động khác trên địa bàn tỉnh, Lãnh đạo hai Trường đã thống nhất ký biên bản ghi nhớ về việc hợp tác đào tạo sau đại học. Theo đó, Trường ĐHKH, Đại học Huế và Trường Đại học Quảng Nam thực hiện các chương trình đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học theo nhu cầu của nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh; phối hợp tuyển sinh và đào tạo theo các chuyên ngành thạc sĩ của Trường ĐHKH, Đại học Huế với hình thức hợp tác là đặt cơ sở đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Quảng Nam (học viên học tại Trường Đại học Quảng Nam).

PGS.TS. Huỳnh Trọng Dương – Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam (bên trái) và PGS.TS. Võ Thanh Tùng – Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa Học, Đại học Huế trao đổi Biên bản ghi nhớ về hợp tác đào tạo sau đại học tại Quảng Nam

Việc hợp tác đào tạo sau đại học này giữa hai Trường sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại tỉnh Quảng Nam có cơ hội dễ dàng đăng ký theo học các ngành thạc sĩ phù hợp, qua đó nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng các yêu cầu trong công tác và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Sau buổi làm việc, hai Trường sẽ tiếp tục xây dựng Đề án liên kết đào tạo và tiến hành các thủ tục cần thiết trong công tác liên kết đào tạo theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế và UBND tỉnh Quảng Nam.

Theo ĐH Quảng Nam

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

2nd Symposium of JSPS Core-to-Core program

Center of Excellence in Health Risk Assessment for Adaptation to Climate Change