Tin tức

Đội kịch Trường Đại học Khoa học đạt giải ba cuộc thi “Tiểu phẩn tuyên truyền An toàn giao thông năm 2020” do Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Đại học Huế tổ chức.

Chiều, tối ngày 31/05/2020, hơn 50 Cán bộ Hội chủ chốt của Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học đã tham gia buổi tập huấn kiến thức Luật An toàn giao thông và Hội thi tiểu phẩm tuyền truyền ATGT năm 2020 do ĐTN-HSV Đại học Huế tổ chức tại Hội trường tầng 3, Đại học Huế (số 4 Lê Lợi).

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền ATGT cho nhân dân, đặc biệt là lực lượng học sinh sinh viên luôn là vấn đề được các cấp lãnh đạo, các tổ chức Đoàn Hội quan tâm và với mục đích nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của toàn dân, các cấp, các ngành về đảm bảo trật tự ATGT, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức và trách nhiệm chấp hành luật lệ ATGT, hạn chế đến mức thấp nhất TNGT xảy ra.

Nhận thức được vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền pháp luật cho HS,SV; Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên ĐHH đã tổ chức “Ngày hội văn hóa giao thông trong học sinh sinh viên Đại học Huế” năm 2020 với nhiều nội dung phong phú đa dạng: như tập huấn về kiến thức khi tham gia giao thông, hội thi tiểu phẩm tuyên truyền về an toàn giao thông, phát động và triển khai chương trình cổng trường văn minh nhằm tạo sân chơi lành mạnh, thiết thực, bổ ích phát huy khả năng sáng tạo trong sinh viên, phát huy vai trò của hội viên, sinh viên trong công tác tuyên truyền vận động mọi người tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông đừơng bộ, qua đó nhằm góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trật tự an toàn giao thông trong sinh viên. Thông qua việc tuyên truyền giáo dục này góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của sinh viên, sinh viên họ chủ động phòng tránh TNGT cho bản thân, đồng thời vận động người thân trong gia đình, quần chúng nhân dân nơi cư trú thực hiện nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ.

Tham gia hội thi lần này, Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học đã mang đến tiểu phẩm với nội dung được Hội đồng Ban giám khảo đánh giá cao về mục đích trong công tác tuyên truyền vận động HS, SV chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ an toàn giao thông, chấp hành tốt các nội quy, quy chế của Nhà trường gắn với việc quảng bá hình ảnh Nhà trường đến với bạn bè và toàn xã hội. Kết quả chung cuộc đội thi của Trường chúng ta về vị trí thứ ba trên tổng số 9 đội thi tham gia lần này.

Một số hình ảnh trong chương trình:

Tường Du, Chủ tịch Hội SV

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp