Tin tức

Hội thảo quốc tế “Tác động của ô nhiễm môi trường đối với đa dạng sinh học và sức khỏe con người”

Trong hai ngày 10 và 11 tháng 3 tuần này, được phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) phối hợp với các đơn vị hữu quan tiến hành Hội thảo quốc tế “Tác động của ô nhiễm môi trường đối với đa dạng sinh học và sức khỏe con người”.

Hội thảo này là một trong những hoạt động nằm trong kế hoạch của Chương trình “Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho các nước thuộc diện thu nhập trung bình và thấp để xử lý ô nhiễm và giảm thiểu tác động của ô nhiễm, đặc biệt là các tác động đến đa dạng sinh học”. Chương trình do Bộ Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn Vương quốc Anh (DEFRA) và Ủy ban Bảo tồn Thiên nhiên chung (JNCC) đồng thực hiện nhằm mục tiêu chính là đảo ngược tình trạng mất đa dạng sinh học, xây dựng khả năng phục hồi hệ sinh thái trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu và cải thiện sức khỏe con người.

Các mục tiêu cụ thể của hội thảo bao gồm:

  • Thảo luận tổng quan về hiện trạng ô nhiễm môi trường ở Việt Nam và các tác động của ô nhiễm đối với đa dạng sinh học và sức khỏe cộng đồng;
  • Phát hiện, đánh giá về những hạn chế về dữ liệu, thông tin, kiến thức chung về sự tương tác giữa ô nhiễm môi trường, đa dạng sinh học và sức khỏe con người trong bối cảnh Việt Nam; Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp khắc phục hạn chế và xây dựng các chương trình hoạt động;
  • Nhận xét về Báo cáo của Hội Liên hiệp Bảo tồn Thiên nhiên – Anh Quốc (JNCC) về “Phân tích toàn cầu về tác động của Ô nhiễm môi trường đối với Đa dạng sinh học” và “Kết quả đánh giá tại Việt Nam”:

  + Kết quả Báo cáo có phù hợp và áp dụng được trong bối cảnh Việt Nam?

  + Đề xuất các biện phát bổ sung, nâng cấp Báo cáo?

  • Phát hiện các lĩnh vực ưu tiên, khả thi ở về tác động của ô nhiễm môi trường đối với đa dạng sinh học và sức khỏe cộng đồng để đề xuất trong Chương trình hoạt động và tài trợ của Bộ Môi trường, Thực phẩm và Các vấn đề nông thôn của Vương Quốc Anh (năm 2022 và 2022-2025).

   Với sự chuẩn bị chu đáo từ Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, đến hôm nay, BTC đã mời hơn 200 đại biểu từ các bộ, ngành, địa phương, các nhà khoa học, các chuyên gia, các đơn vị nghiên cứu, các tổ chức NGO, các phóng viên,...tham dự trực tuyến, không kể các đại biểu nước ngoài do phía đối tác mời. 

Hội thảo sẽ được tổ chức bằng 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến:

 Địa điểm tham dự trực tiếp được tổ chức tại 3 đầu cầu: Hà Nội, Huế và Tp. Hồ Chí Minh, trong đó tại đầu cầu Huế, hội thảo sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế và Khoa Môi trường đóng vai trò là cầu nối chính, chủ trì hội thảo.

* Hội thảo trực tuyến trên nền tảng ZOOM:

+ ID cuộc họp: 865 2118 8095

+ Mật mã: 622654

   Tại mỗi đầu cầu Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có khoảng 25-30 đại biểu tham gia trực tiếp.

   Đây là một Hội thảo khoa học quốc tế, có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh đa dạng sinh học đang bị suy giảm trên phạm vi toàn cầu và biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và xã hội, trong đó có ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe con người.

Nguồn: VACNE

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp