Tin tức

Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức người lao động Trường ĐHKH năm học 2021 – 2022

Ngày 20/1, Trường Đại học Khoa học (ĐHKH), Đại học Huế đã tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức người lao động Trường ĐHKH năm học 2021 – 2022.

Tham dự hội nghị có: PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế; PGS.TS. Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng; TS. Bùi Quang Vũ, Q.Chủ tịch Hội đồng Trường; ThS.Lê Duy Sơn, Chủ tịch Công đoàn Trường, các đồng chí là đại biểu đương nhiên và toàn thể các đại biểu bầu từ các đơn vị cơ sở. Hội nghị được làm trực tiếp tại hội trường A1 (50 đại biểu) và các đại biểu còn lại tham dự trực tuyến.

Hội nghị đã nghe PGS.TS. Võ Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác năm học 2020-2021 và kế hoạch công tác trọng tâm năm học 2021-2022; ThS. Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Phòng KHTC - CSVC báo cáo công tác Tài chính năm học 2020-2021 và dự kiến công tác thu chi năm học 2021-2022; ThS. Đỗ Diên, Trưởng Ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; ThS. Lê Duy Sơn, Chủ tịch Công đoàn Trường báo cáo tổng hợp ý kiến từ Hội nghị cán bộ viên chức các đơn vị góp ý dự thảo báo cáo của Hiệu trưởng về kết quả thực hiện công tác năm học 2020-20201và kế hoạch, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm học 2021-2022.

PGS.TS. Võ Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Quang Linh,Giám đốc Đại học Huế đã ghi nhận những kết quả mà Trường ĐHKH đã đạt được trong năm học 2020 – 2021 qua các mảng công tác đồng thời chia sẻ về những khó khăn mà Trường đang gặp phải và kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức nhà Trường luôn đảm bảo đoàn kết để duy trì ổn định, tiếp tục xây dựng và phát triển nhà Trường trong năm học 2021 – 2022.

 

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh,Giám đốc Đại học Huế phát biểu chỉ đạo hội nghị

Hội nghị cũng đã tập trung lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp và thảo luận vào Báo cáo kết quả thực hiện công tác năm học 2020- 2021 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 của Hiệu trưởng và các vấn đề quan trọng trong các hoạt động của nhà Trường. Lãnh đạo Nhà Trường, đại diện các phòng chức năng & Trung tâm TT Thư viện đã tiếp thu và giải trình các ý kiến đóng góp của CBVC đặt ra tại hội nghị.

Có thể nói, trong năm học 2020 - 2021, trên cơ sở Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức của Nhà trường, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự quản lý điều hành trực tiếp của Ban Giám hiệu, sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Đại học Huế và toàn thể cán bộ, sinh viên đã nỗ lực cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học đã đề ra; tình hình chính trị Nhà trường ổn định, tinh thần đoàn kết nội bộ tốt, dân chủ cơ sở của cán bộ và sinh viên được phát huy; nề nếp, kỷ cương, kỷ luật lao động được giữ vững; quy mô đào tạo cơ bản ổn định, chất lượng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho xã hội; công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế được mở rộng và phát triển đa dạng trên nhiều lĩnh vực. Những kết quả đó đã được xã hội ghi nhận và đánh giá cao.

Với những thành quả đó đã góp phần khẳng định vị thế phát triển, chất lượng đào tạo ổn định của Trường Đại học Khoa học trong khu vực và xã hội. Đây là cơ hội lớn của Nhà trường trong việc khắc phục mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp