Tin tức

Hội đồng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông qua quyết định nhân sự bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chiều ngày 14/01 tại phòng họp nhà A đã diễn ra cuộc họp Hội đồng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế để thông qua Quyết định nhân sự bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với PGS.TS.GVCC Võ Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế .

 

Tham dự có: TS. Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế, thành viên Hội đồng Trường ĐHKH; TS. Bùi Quang Vũ, Q. Chủ tịch Hội đồng Trường và các thành viên Hội đồng trường ĐHKH theo Quyết định.

Tại buổi làm việc, TS. Bùi Quang Vũ, Q. Chủ tịch Hội đồng Trường đã thông tin đến toàn thể thành viên Hội đồng Trường về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm, công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo trên cơ sở căn cứ Nghị quyết số 87/NQ-HĐĐH ngày 8 tháng 12 năm 2021 của ĐHH về việc Ban hành Quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ và công nhận Hiệu trưởng trường Đại học thành viên và triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐĐH của chủ tịch Hội đồng Đại học Huế ngày 7/1/2022 về việc phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, ĐHH nhiệm kì 2020-2025 đối với PGS.TS. Võ Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, nhiệm kỳ 2019 – 2024, thời gian giữ chức vụ Hiệu trưởng trong phạm vi nhiệm kỳ của Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học (2020 – 2025).

Hội đồng Trường đã thông qua Quyết định nhân sự bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với PGS.TS.GVCC Võ Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (Có nghị quyết kèm theo) và đề nghị Đại học Huế xem xét công nhận.

Buổi họp còn thông qua và phê duyệt danh sách Quy hoạch phó hiệu trưởng nhiệm kỳ 2025-2030; danh sách kiện toàn thành viên của Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025; đề án tuyển sinh Đại học năm 2022 Trường Đại học Khoa học; Thông qua chủ trương mở ngành đào tạo trình độ đại học ngành Quản lý An toàn, Sức khỏe và Môi trường và giao cho Hiệu trưởng chỉ đạo các đơn vị tiến hành xây dựng đề án trình Đại học Huế phê duyệt;  Quy chế hoạt động của Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020-2025; Quy chế dân chủ cơ sở Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế; Báo cáo kết quả thực hiện công tác quý IV năm 2021 và dự kiến kế hoạch, nhiệm vụ công tác trọng tâm quý I năm 2022 của Trường Đại học Khoa học và Báo cáo kết quả thực hiện công tác quý IV năm 2021 và một số nội dung trọng tâm của Hội đồng trường cần thực hiện trong qúy IV năm 2022.

TS. Bùi Quang Vũ, Q. Chủ tich Hội đồng Trường phát biểu tại buổi họp

TS. Bùi Quang Vũ,Q. Chủ tịch HĐ Trường tặng hoa chia tay thành viên HĐ trường là sinh viên Đoàn Nhật Ánh

 

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp