Tin tức

Thực hiện quy trình bổ nhiệm, công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ngày 14/01, Trường Đại học Khoa học (ĐHKH), Đại học Huế đã tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm, công nhận Hiệu trưởng Trường ĐHKH, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Tham dự có: Ông Đặng Văn Sơn, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Tỉnh Thừa Thiên Huế; Ông Bùi Văn Lợi, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ, ĐH Huế; Ông Đỗ Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ, ĐHH và bà Vũ Trần Ngọc Minh, Phó Chánh Văn phòng đảng - Đoàn thể, ĐHH; PGS.TS. Võ Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy; Hiệu trưởng; TS. Bùi Quang Vũ, Q. Chủ tịch HĐ Trường; PGS.TS. Trần Ngọc Tuyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và đại biểu của trường theo hướng dẫn và quy đinh.

Quy trình bổ nhiệm, công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 5 bước sau:

Bước 1: Hội nghị tập thể lãnh đạo Trường (lần 1)
Bước 2: Hội nghị tập thể lãnh đạo Trường mở rộng
Bước 3: Hội nghị tập thể lãnh đạo Trường (lần 2)
Bước 4: Hội nghị cán bộ chủ chốt về việc lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Hiệu trưởng
Bước 5: Hội nghị tập thể lãnh đạo Trường (lần 3).

Các hội nghị trong quy trình đều đã được thực hiện trên cơ sở căn cứ Nghị quyết số 87/NQ-HĐĐH ngày 8 tháng 12 năm 2021 của ĐHH về việc Ban hành Quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ và công nhận Hiệu trưởng trường Đại học thành viên và triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐĐH của chủ tịch Hội đồng Đại học Huế ngày 7/1/2022 về việc phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, ĐHH nhiệm kì 2020-2025 đối với PGS.TS. Võ Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, nhiệm kỳ 2019 – 2024, thời gian giữ chức vụ Hiệu trưởng trong phạm vi nhiệm kỳ của Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học (2020 – 2025).

Hội nghị đã thảo luận, đề xuất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự và tổ chức lấy phiếu giới thiệu bằng phiếu kín đối với nhân sự nằm trong qui hoạch và đủ điều kiện bổ nhiệm. Các hội nghị cũng đã thống nhất giới thiệu PGS.TS Võ Thanh Tùng giữ chức vụ Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp