Tin tức

Trường ĐHKH có 3 trong tổng số 14 công trình, cụm công trình được tặng Giải thưởng Cố đô về khoa học công nghệ lần thứ IV.

Sáng 30/12/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Lễ Trao giải thưởng Cố đô về Khoa học và Công nghệ (KHCN) lần thứ IV năm 2021.

Giải thưởng Cố đô là Giải thưởng Nhà nước cấp tỉnh nhằm động viên, khuyến khích, tôn vinh các tác giả/đồng tác giả có công trình/cụm công trình xuất sắc, có giá trị cao về KH&CN, có tính khả thi, và mang lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội ở địa phương, tạo ra hiệu ứng lan tỏa trong xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm KH&CN của miền Trung và cả nước, là ngành then chốt, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, gắn với đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong những năm đến. 

Tổ chức 5 năm một lần, Giải thưởng Cố đô về KHCN năm nay được trao cho 14 công trình/ cụm công trình (CT/CCT) xuất sắc nhất thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật; khoa học tự nhiên; khoa học nông-lâm- ngư; khoa học xã hội, nhân văn và khoa học y dược.  

Theo đó, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã vinh dự có 3 trong tổng số 14 công trình/cụm công trình trong toàn tỉnh được lựa chọn xuất sắc nhất. Bao gồm:

- Lĩnh vực tự nhiên:

+ Nhóm tác giả của GS.TS. Nguyễn Hoàng Lộc, Khoa Sinh học với công trình “Nghiên cứu mối liên quan giữa điều hòa biểu hiện gen và quá trình chuyển hóa thứ cấp để cải thiện sinh tổng hợp một số hoạt chất sinh học có giá trị từ nuôi cấy tế bào thực vật”

- Lĩnh vực nông nghiệp:

+ Nhóm tác giả của PGS.TS. Hoàng Thị Kim Hồng, Khoa Sinh học với cụm công trình “Ứng dụng công nghệ sinh học trong khai thác và phát triển các cây trồng có giá trị kinh tế ở Thừa Thiên Huế” (gồm 3 công trình):

  1. Nghiên cứu cơ chế và chức năng của các quá trình trao đổi chất ở một số loài thực vật CAM (Crassulacean acid metabolism).
  2. Phân tích sự biến động và mối liên hệ giữa hệ protein của ty thể với quá trình sinh tổng hợp amino acid ở cây mô hình Mesembryanthemum crystallinum và Medicago truncatula trong điều kiện bất lợi của môi trường.
  3. Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen giống sen Huế tại Thừa Thiên Huế. 

Lĩnh vực xã hội và nhân văn

+ Nhóm tác giả của ThS. Phạm Đăng Nhật Thái, Khoa Kiến trúc với công trình “Kiến trúc đình làng tỉnh Thừa Thiên Huế”

Tác giả các công trình sẽ được nhận Cúp, Bằng chứng nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo mức tiền thưởng 50.000.000 đồng/công trình được tặng Giải thưởng.

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp