Tin tức

Hội nghị Công tác Cố vấn học tập năm học 2021-2022

Ngày 22/10/2021, Trường Đại học Khoa học (ĐHKH), Đại học Huê sđã tổ chức Hội nghị Công tác Cố vấn học tập năm học 2021-2022.Tham dự có: PGS.TS. Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng; PGS.TS. Trần Ngọc Tuyền, Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các Phòng ĐTĐH& CTSV, Khảo thí& BĐCLGD; KHCN – HTQT, TC-HC, KHTC – CSVC, TT Thông tin và thư viện; đại diện lãnh đạo các Khoa; các giảng viên cố vấn học tập năm học 2021 – 2022.

Trong phương thức đào tạo theo tín chỉ, Cố vấn học tập là người đóng vai trò quan trọng vào sự thành công trong học tập, nghiên cứu khoa học, lựa chọn nghề nghiệp của sinh viên; đồng thời cũng là thành phần không thể thiếu trong hệ thống tổ chức, quản lý công tác sinh viên.

Hội nghị Công tác Cố vấn học tập năm học 2021-2022 của Trường ĐHKH nhằm kịp thời rà soát, trao đổi, góp ý các quy định, quy trình liên quan đến công tác cố vấn học tập; đồng thời giải đáp, phản hồi các ý kiến thắc mắc liên quan đến công tác cố vấn học tập trong những năm học mới.        

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng nhà trường đã động viên và ghi nhận những kết quả mà các giáo viên cố vấn học tập đã đạt được được trong năm học vừa qua và mong rằng trong năm học này, đội ngũ giáo viên cố vấn của Trường cần nổ lực phát huy hơn nữa, tiếp tục tăng cường, hoàn thiện công tác cố vấn học tập một cách hiệu quả nhằm hỗ trợ, động viên kịp thời đến sinh viên của mình vượt qua tình hình dịch bệnh khó khăn để sinh hoạt và học tập một cách tốt nhất.

Hội nghị là dịp để cố vấn học tập cùng trao đổi, chia sẻ những vấn đề quan tâm chung đến Lãnh đạo nhà trường, từ đó đề xuất những giải pháp giải quyết kịp thời, hiệu quả. Tại Hội nghị, các cố vấn học tập đã tích cực trao đổi, góp ý các quy định, quy trình liên quan đến công tác cố vấn học tập như: Góp ý cho dự thảo quy định cố vấn học tập, sổ tay cố vấn học tập, trang thông tin riêng cho cố vấn học tập, xây dựng kênh tổng hợp trả lời thắc mắc sinh viên, các chính sách hỗ trợ sinh viên,..

Đồng thời thầy cô là đại diện các đơn vị đã giải đáp, phản hồi các ý kiến thắc mắc liên quan đến công tác cố vấn học tập trong những năm học tiếp theo trong bối cảnh tự chủ đại học và những thay đổi bất thường của dịch bệnh.

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp