Tin tức

Họp Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

Sáng ngày 30/9, Hội đồng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã tổ chức phiên họp thường kỳ thứ 3 năm 2021.

Tham dự có: TS. Bùi Quang Vũ, Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường và các thành viên Hội đồng Trường ĐHKH nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại buổi họp, TS. Bùi Quang Vũ đã báo cáo và đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết phiên họp lần 2 (Nghị quyết số 02/NQ-HĐT) và các hoạt động của Hội đồng giữa 2 kỳ họp.

TS. Bùi Quang Vũ, Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường

PGS.TS. Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng báo cáo kết quả thực hiện công tác năm học 2020-2021 và Kế hoạch, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm học 2021-2022; Báo cáo phương án tự chủ tài chính Trường giai đoạn 2022-2026; Báo cáo, thảo luận thống nhất đề xuất phương án kiện toàn Ban giám hiệu theo nhiệm kỳ Hội đồng Trường trình Hội đồng Đại học Huế; Công tác nhân sự Phó hiệu trưởng và một số nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng Trường trong quý IV/2021.

PGS.TS. Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng

Hội nghị cũng đã thảo luận và thông qua 01 nghị quyết chung tổng thể - nghị quyết phiên họp kỳ 3 và 03 nghị quyết riêng gồm: Nghị quyết thông qua Kết quả thực hiện công tác năm học 2020-2021 và Kế hoạch, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm học 2021-2022 Trường Đại học Khoa học; Nghị quyết đề xuất phương án kiện toàn Ban giám hiệu theo nhiệm kỳ Hội đồng Trường; Nghị quyết thôi giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng (hết thời hạn kéo dài giữ chức vụ do hết tuổi tham gia công tác quản lý)

Thành viên Hội đồng Trường phát biểu ý kiến

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp