Tin tức

Hội nghị Bầu Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chiều ngày 4/11, Trường Đại học Khoa học (ĐHKH), Đại học Huế đã tổ chức Hội nghị Bầu Chủ tịch Hội đồng trường Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tham dự hội nghị có: TS. Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế, thành viên Hội đồng trường Trường ĐHKH; PGS.TS. Nguyễn Duân, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ cùng toàn thể thành viên Hội đồng trường Trường ĐHKH.

Căn cứ Luật Giáo dục đại học (năm 2012), Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (năm 2018), Nghị định số 99 ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, vừa qua Trường ĐHKH đã tổ chức Hội nghị bầu thành viên Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 và ngày 19 tháng 10 năm 2020, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế đã ký quyết định số 66/QĐ-HĐĐH về việc công nhận Hội đồng trường Trường ĐHKH nhiệm kỳ 2020 – 2025, theo đó Hội đồng có 17 thành viên đã được công nhận theo quyết định.

Tại hội nghị, TS. Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế, PGS.TS. Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường ĐHKH; PGS.TS. Hà Văn Hành, Phó Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Thế Phúc, Trưởng Khoa LLCT… và các thành viên hội đồng đã có nhiều ý kiến  và đi đến thống nhất cao tập trung phiếu cho thành viên phù hợp và hội đủ các yếu tố, tiêu chuẩn vào chức danh Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐHKH.

Tiếp đó, các đại biểu đã bỏ phiếu tín nhiệm bầu Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐHKH nhiệm kỳ 2020 – 2025. Kết quả, TS. Bùi Quang Vũ, Trưởng Khoa Toán đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trường (14/14/17).

Theo quy định, kết quả bỏ phiếu của Hội đồng Trường sẽ được trình Đại học Huế xem xét và ra quyết định công nhận./.

Một số hình ảnh:

PGS.TS. Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng phát biểu tại hội nghị

TS. Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế phát biểu tại hội nghị

PGS.TS. Hà Văn Hành, Phó Hiệu trưởng phát biểu tại hội nghị

TS. Phan Tuấn Anh, Trưởng phòng TCHC phổ biến các quy định và phiếu bầu

Bỏ phiếu bầu

 

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

DIỄN ĐÀN THANH NIÊN VÀ NĂNG LƯỢNG 2021

DIỄN ĐÀN THANH NIÊN VÀ NĂNG LƯỢNG 2021 KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ