Tin tức

CĐCS Trường Đại học Khoa học nhận Cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Ngày 12/8/2017, Công đoàn Đại học Huế đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn Đại học Huế năm học 2016 – 2017 và  triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 – 2018 tại thành phố Đà Nẵng. Công đoàn Trường Đại học Khoa học Huế tham dự hội nghị có: PGS.TS Hoàng Văn Hiển, Hiệu trưởng, đồng chí Lê Duy Sơn, Chủ tịch Công đoàn; các đồng chí trong Ban  Thường vụ Công đoàn và cán bộ chuyên trách CĐCS Trường.

Hội nghị đã kiểm điểm, đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ năm học 2016 – 2017; nêu rõ những hạn chế tồn tại, nguyên nhân và giải pháp khắc phuc; tham luận và thảo luận thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 – 2018; tổ chức khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong năm học 2016 – 2017.

Theo đó, năm học 2016 – 2017, CĐCS Trường Đại học Khoa học Huế đã vinh dự nhận Cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, 2 cá nhân được nhận bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, 4 tập thể và 22 cá nhân được Công đoàn Đại học Huế khen thưởng.

Một số hình ảnh:

Đồng chí Lê Duy Sơn, Chủ tịch Công đoàn Trường trình bày tham luận tại hội nghị

 Đồng chí Lê Duy Sơn, Chủ tịch Công đoàn Trường nhận  Cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Các cá nhân được nhận bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Ảnh: Đại học Huế

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp