Tin tức

Công đoàn Đại học Huế bổ sung và kéo dài các chức danh cán bộ chủ chốt.

Ngày 28/11/2016, Công đoàn Đại học Huế đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc công nhận kết quả bầu bổ sung các chức danh trong Ban chấp hành Công đoàn Đại học Huế thay các đồng chí hết tuổi quản lý và nghỉ hưu; đồng thời thông báo quyết định cho phép kéo dài nhiệm kỳ 2011 – 2016. 

Theo quyết định số 254/QĐ-CĐ ngày 10/11/2016 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, ThS. Lê Duy Sơn, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Khoa học Huế đã được bổ sung vào Ban chấp hành Công đoàn Đại học Huế nhiệm kỳ 2011-2016 với chức danh Uỷ viên Ban chấp hành. 05 thành viên còn lại theo quyết định gồm:

-  Đ/c Nguyễn Duân,Chủ tịch

-  Đ/c Nguyễn Công Hào, Phó Chủ tịch

-  Đ/c Võ Thị Hồng Vũ, Ủy viên Ban thường vụ

-  Đ/c Hồ Thanh Thiên, Ủy viên Ban chấp hành

-  Đ/c Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban chấp hành.


PGS.TS Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Đại học Huế trao quyết định bổ sung và tặng hoa chúc mừng 


 Ký biên bản bàn giao giữa GS.TS Lê Văn Thuyết và PGS .TS Nguyễn Duân

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp