Tin tức

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Sáng ngày 6/9, Đảng uỷ Trường Đại học Khoa học (ĐHKH) Huế đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Chương trình hành động của Tỉnh uỷ Tỉnh Thừa Thiên Huế và Đảng uỷ Đại học Huế. Đồng chí Nguyễn Thái Sơn, UVTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến tham dự và báo cáo tại hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có: Đồng chí Hoàng Văn Hiển, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Thường vụ Đảng uỷ, Ban giám hiệu và toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ nhà trường.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Hiển, Bí thư Đảng uỷ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đồng thời yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức của Trường cần học tập nghiêm túc để nắm bắt kịp thời các nội dung, quan điểm của Đảng trong văn kiện, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, từ đó tuyên truyền, giải thích và tổ chức thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Hoàng Văn Hiển, Bí thư Đảng uỷ phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thái Sơn, UVTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo về ‘Những nội dung cốt lõi và mới trong Báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng”, “Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2021”, “Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI – Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

đồng chí Nguyễn Thái Sơn báo cáo tại hội nghị

Chiều cùng ngày, Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng cũng đã được triển khai tới toàn thể cán bộ, viên chức chưa là Đảng viên của Trường.

Sau hội nghị, Đảng uỷ Trường yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức của Trường viết bài thu hoạch cá nhân, trong đó, tập trung vào những vấn đề cơ bản, mới trong các chuyên đề đã được báo cáo viên báo cáo tại hội nghị; Chương trình hành động của Tỉnh uỷ Tỉnh Thừa Thiên Huế và Đảng uỷ Đại học Huế; Liên hệ thực tiễn của Tỉnh, của ngành, đơn vị và đề xuất, kiến nghị những giải pháp có hiệu quả để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đảng bộ Đại học Huế lần thứ V trong thời gian tới./.

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

DIỄN ĐÀN THANH NIÊN VÀ NĂNG LƯỢNG 2021

DIỄN ĐÀN THANH NIÊN VÀ NĂNG LƯỢNG 2021 KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ