Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHH của NCS Nguyễn Quang Mẫn

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Quang Mẫn khóa năm 2021, Ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý, Mã số 9440119, hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

- Tên đề tài luận án: : Nghiên cứu tổng hợp vật liệu composite ferrite/graphene oxide dạng khử và ứng dụng

- Thời gian: 14h00 ngày 05 tháng 04 năm 2024

- Địa điểm: Hội trường số 01 Điện Biên Phủ

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

 
Người đăng: Phòng ĐT SĐH