Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Lịch thi Cao học

Lịch thi học kì năm học 2020-2021 hệ cao học, khóa năm 2020: tại đây  (Cập nhật ngày 17/6/2021)

Mọi phản hồi vui lòng liên hệ trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau đại học, tầng 1 nhà A, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 77 Nguyễn Huệ, Huế, hoặc qua số điện thoại điện thoại: 0234. 3837380 trước ngày 11/06/2021.

Đề nghị các anh chị học viên hoàn thành học phí trước khi vào phòng thi.

Trân trọng.