Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Hồ sơ dự thi

HỒ SƠ DỰ THI CAO HỌC

HỒ SƠ DỰ THI NGHIÊN CỨU SINH

1. Đơn Đăng ký dự thi

2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan (hoặc chính quyền địa phương đối với thí sinh tự do)

3. Bản sao có công chứng văn bằng Tốt nghiệp đại học

4. Bản sao có công chứng bảng điểm

5. Giấy chứng nhận sức khỏe

6. 02 ảnh 3x4 (dán vào phiếu dán ảnh)

7. Lệ phí thu nhận và xử lý hồ sơ dự thi 150.000 đ

8. Giấy xác nhận quá trình công tác dành cho đối tượng được hưởng ưu tiên

9. Các giấy tờ pháp lý về đối tượng ưu tiên (xác nhận người dân tộc …)

 

1. Đơn xin dự tuyển. 

2. Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp thạc sĩ và bảng điểm Cao học; bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học nếu văn bằng không ghi loại tốt nghiệp.

3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú (đối với người chưa có việc làm).

4. Công văn giới thiệu dự tuyển của Thủ trưởng cơ quan quản lý đối với những người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

5. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của một bệnh viện đa khoa.

6. Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn chờ tuyển dụng để chứng nhận thời gian kinh nghiệm công tác chuyên môn.

7. Bản sao chụp các bài báo khoa học đã công bố (07 bộ)

8. Đề cương nghiên cứu (07 bản)

9. Ít nhất 01 thư giới thiệu (để trong phong bì dán kín có chữ ký giáp lai của người giới thiệu)

10. Bản sao hợp lệ văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ. 

11. 04 ảnh (3x4).

Tất cả các giấy tờ trên được đựng trong túi hồ sơ (cỡ 32 X 26 cm) có đề rõ họ tên và địa chỉ, số điện thoại liên hệ ở bên ngoài.