Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Hồ sơ dự thi

HỒ SƠ DỰ TUYỂN CAO HỌC

HỒ SƠ DỰ THI NGHIÊN CỨU SINH

1. Đơn Đăng ký xét tuyển

2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan (hoặc chính quyền địa phương đối với thí sinh tự do)

3. Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học (có chứng thực)

4. Bản sao bảng điểm (có chứng thực)

5. Bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ (có chứng thực)

6. Giấy chứng nhận sức khỏe

7. Giấy xác nhận quá trình công tác dành cho đối tượng được hưởng ưu tiên

8. Các giấy tờ pháp lý về đối tượng ưu tiên (xác nhận người dân tộc …)

 

1. Đơn xin dự tuyển. 

2. Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp thạc sĩ và bảng điểm Cao học; bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học; Bản sao hợp lệ văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ. 

3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú (đối với người chưa có việc làm).

4. Công văn cử đi dự tuyển của Thủ trưởng cơ quan quản lý đối với những người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp + Giấy xác nhận thâm niên công tác

5. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của một bệnh viện đa khoa.

6. Minh chứng kinh nghiệm nghiên cứu khoa học (1 trong các điều kiện dưới đây):

- Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực hoặc đề tài nghiên cứu: 07 cuốn luận văn Thạc sĩ

- Có thời gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ: Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn

-  Trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng kí dự tuyển là tác giả hoặc đồng tác giả của tối thiểu 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc 01 báo cáo khoa học đăng trên kỷ
yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện liên quan đến lĩnh vực hoặc đề tài nghiên cứu: Danh mục bài báoBản sao chụp các bài báo khoa học đã công bố (07 bộ)

7. Thư giới thiệu

- Đối với thí sinh tự do: 02 thư giới thiệu của hai nhà khoa học (để trong phong bì dán kín có chữ ký giáp lai của người giới thiệu)

Đối với thí sinh được cơ quan cử đi: 01 thư giới thiệu của nhà khoa học + 01 thư giới thiệu của Thủ trưởng cơ quan (người đứng đầu cơ quan) (để trong phong bì dán kín có chữ ký giáp lai của người giới thiệu)

8. Lý lịch khoa học của các giáo viên hướng dẫn

9. Đề cương nghiên cứu (07 bản)

10. Kế hoạch toàn khóa học

Tất cả các giấy tờ trên được đựng trong túi hồ sơ (cỡ 32 X 26 cm) có đề rõ họ tên và địa chỉ, số điện thoại liên hệ ở bên ngoài.