Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Tin tức

Bảo vệ luận văn chương trình thạc sĩ quốc tế về Khoa học Môi trường

19-08-2021

Ngày 16 và 17 tháng 8 năm 2021, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã tổ chức bảo vệ luận văn cho 14 học viên theo học chương trình thạc sĩ quốc tế về Khoa học Môi trường liên kết giữa Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế và Trường Đại học Savannakhet, Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào theo hình thức trực tuyến.

Được đăng ở: Website chính

Lễ khai giảng cao học và nghiên cứu sinh khoá năm 2020

08-01-2021

Sáng ngày 08/01, Trường Đại học Khoa học (ĐHKH), Đại học Huế đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng cao học và nghiên cứu sinh khoá năm 2020.

Được đăng ở: Website chính

Lễ trao bằng Tiến sĩ và Thạc sĩ đợt 2 năm 2020.

12-12-2020

Sáng ngày 12/12, Trường Đại học Khoa học (ĐHKH), Đại học Huế đã long trọng tổ chức Lễ trao bằng tiến sĩ và thạc sĩ đợt 2 năm 2020.

Được đăng ở: Website chính

Lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ cho học viên khóa 2018, các ngành Khoa học Máy tính, Vật lý chất rắn, Lịch sử Việt Nam, Hóa lý thuyết và Hóa lý tại Gia Lai

14-09-2020

Sáng ngày 12/9/2020, Trường Đại học Khoa học (ĐHKH), Đại học Huế đã long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ cho học viên khóa năm 2018 các ngành Khoa học Máy tính, Vật lý chất rắn, Lịch sử Việt Nam, Hóa lý thuyết và Hóa lý tại Gia Lai.

Xem tất cả