Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Lịch thi Cao học

* Lịch thi học kì 2 năm học 2019 - 2020 (Khóa 2019 & 2020)  xem chi tiết

 

Mọi phản hồi vui lòng liên hệ trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 77 Nguyễn Huệ, Huế, hoặc qua số điện thoại điện thoại: 0234. 3837380 hạn cuối ngày 22/7/2020.

Đề nghị các anh chị học viên hoàn thành học phí trước khi vào phòng thi.

Trân trọng.