Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Trao bằng cho hơn 200 tân tiến sĩ, thạc sĩ

Sáng ngày 7/1, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã tổ chức Lễ trao bằng tiến sĩ và thạc sĩ năm 2023 cho các nghiên cứu sinh và học viên cao học đã hoàn thành chương trình đào tạo và nghiên cứu.

PGS.TS. Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học trao bằng cho các tân tiến sĩ

Trong đợt công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tiến sĩ, thạc sĩ lần này, có 16 nghiên cứu sinh được công nhận học vị và trao bằng tiến sĩ.

Trong đó, có 2 tân tiến sĩ ngành hóa phân tích, 4 tân tiến sĩ ngành Hóa lý thuyết và hóa lý, 3 tân tiến sĩ ngành Công nghệ sinh học, 1 tân tiến sĩ ngành Ngôn ngữ học, 1 tân tiến sĩ ngành Lịch sử Việt Nam, 4 tân tiến sĩ ngành Dân tộc học, 1 tân tiến sĩ ngành Địa chất.

Đối với đào tạo bậc cao học, đợt này, có 187 tân thạc sĩ được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng, trong đó có 12 học viên ngành Khoa học máy tính, 39 học viên ngành Toán ứng dụng, 5 học viên Vật lý chất rắn, 18 học viên ngành Hóa học, 10 học viên ngành Sinh học thực nghiệm, 2 học viên ngành Công nghệ Sinh học, 10 học viên ngành Văn học, 10 học viên ngành Triết học, 33 học viên ngành Lịch sử Việt Nam, 8 học viên ngành Dân tộc học, 14 học viên ngành Quản lý văn hóa, 4 học viên ngành Công tác xã hội, 10 học viên ngành Địa lý tài nguyên và môi trường, 12 học viên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường.

Trao bằng cho các tân thạc sĩ

Xét về kết quả học tập toàn khóa của học viên cao học, có 8 học viên đạt loại xuất sắc (chiếm 4,28%); loại giỏi có 168 học viên (89,84%), loại khá có 11 học viên (5,88 %), không có học viên loại trung bình

Về kết quả bảo vệ luận văn, có 46 học viên đạt loại xuất sắc (chiếm 24,60 %); loại giỏi có 140 học viên (74,87%) và khá có 1 học viên (0,53%), không có học viên loại trung bình.

 

Người đăng: Trần Thị Mai Thi
Được đăng ở: Website chính