Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

GIẤY MỜI THAM DỰ LỄ TRAO BẰNG TIẾN SĨ VÀ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2019

Danh sách giấy mời 211 tân thạc sĩ chi tiết tải TẠI ĐÂY.

(Thứ tự giấy mời xem tại : Danh sách học viên nhận bằng đợt 2 năm 2019)

Trân trọng.

Người đăng: Phòng ĐT SĐH