Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC NHẬN BẰNG THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2019

Danh sách xem TẠI ĐÂY.

  • Thời gian tổ chức trao bằng: Vào lúc 7h30, ngày 3 tháng 1 năm 2020 (Thứ sáu)
  •  Địa điểm: Hội trường A1, Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế.

Ban tổ chức sẽ gửi giấy mời trực tiếp cho các anh/chị. Đề nghị các anh, chị có mặt đúng 07h00 để nhận lễ phục, làm thủ tục nhận bằng và tham dự buổi lễ.

    Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 77 Nguyễn Huệ, Huế, điện thoại: 0234. 3837380, Email:  dtsdh.hue@husc.edu.vn.  

Người đăng: Phòng ĐT SĐH