Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Kết quả trúng tuyển hợp đồng giao khoán năm 2023

Hiệu trưởng Trường ĐHKH thông báo kết quả trúng tuyển và tuyển dụng vào các vị trí làm việc là giáo viên thuộc Trường THPT chuyên Khoa học Huế như sau:

TẢI TOÀN VĂN THÔNG BÁO TẠI ĐÂY

Người đăng: Administrator
Được đăng ở: Website chính