Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ dự tuyển (Vòng 1) kỳ thi tuyển dụng viên chức bổ sung theo chỉ tiêu năm 2022

Hội đồng Tuyển dụng viên chức Trường Đại học Khoa học thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ dự tuyển (Vòng 1) kỳ thi tuyển dụng viên chức bổ sung theo chỉ tiêu năm 2022 như sau:

Tải toàn văn thông báo ở đây

Người đăng: Administrator
Được đăng ở: Website chính