Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Kết quả trúng tuyển hợp đồng lao động năm 2023

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học thông báo kết quả trúng tuyển và tuyển dụng vào các vị trí làm việc như sau (có file đính kèm):

TẢI FILE TOÀN VĂN THÔNG BÁO TẠI ĐÂY

Người đăng: Administrator
Được đăng ở: Website chính