Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2023

Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2023, cụ thể như sau:

Xem toàn văn thông báo tại file đính kèm: TẢI TẠI ĐÂY

Tải Mẫu hồ sơ đăng ký dự tuyển: TẢI TẠI ĐÂY

Người đăng: Administrator
Được đăng ở: Website chính