Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Bảo vệ luận văn chương trình thạc sĩ quốc tế về Khoa học Môi trường

Ngày 16 và 17 tháng 8 năm 2021, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã tổ chức bảo vệ luận văn cho 14 học viên theo học chương trình thạc sĩ quốc tế về Khoa học Môi trường liên kết giữa Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế và Trường Đại học Savannakhet, Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào theo hình thức trực tuyến.

Đây là chương trình thí điểm của kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nước bạn Lào của Đại học Huế, do Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế trực tiếp quản lý. Chương trình được thiết lập vào năm 2018, tập trung đặc biệt vào các vấn đề môi trường, một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại hiện nay. Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, bao gồm các lĩnh vực: Khoa học và Kỹ thuật về Môi trường, Luật và Chính sách và Xã hội học về Môi trường. Học viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm tốt các vị trí công việc như giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát triển bền vững.

Chúc mừng toàn thể học viên đã bảo vệ thành công các kết quả nghiên cứu của mình. Chúc các học viên nhiều sức khoẻ và gặt hái nhiều thành công tại đơn vị công tác và trong tương lai.

Khoa Môi trường

Người đăng: Trần Thị Mai Thi
Được đăng ở: Website chính