Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Lịch công tác

Từ ngày 
 
đến ngày 

TUẦN HIỆN TẠI

Ngày Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Thứ hai
30-11-2020
07:30 Từ ngày 30/11 đến 04/12/2020, Đoàn Kiểm tra học chính và hành chính của Trường sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, viên chức và người lao động tại các đơn vị theo kế hoạch. Đoàn Kiểm tra theo QĐ của Hiệu trưởng Tại các đơn vị trong Trường Trưởng đoàn
08:30 Họp Tập thể lãnh đạo Trường Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Giám hiệu Phòng họp Nhà A Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng
15:00 Trao quà ủng hộ học sinh khó khăn PGS. TS. Trần Ngoc Tuyền - PHT; đại diện lãnh đạo Phòng ĐTĐH&CTSV; đại diện Đoàn Thanh niên-Hội sinh viên trường; lãnh đạo Khoa Địa lý - Địa chất Trường THPT Trần Văn Kỷ PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng
15:30 [Đại học Huế] Họp Đảng ủy Đại học Huế Đảng ủy viên Đại học Huế Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Bí thư Đảng ủy Đại học Huế
Thứ ba
01-12-2020
10:00 Họp Hội đồng lương Trường
Thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng Phòng họp Nhà A Chủ tịch Hội đồng
13:30 Họp Hội đồng tuyển chọn đề tài KHCN cấp Đại học Huế năm 2021.
- 13h30- 14h15: HĐ số 01
- 14h15- 15h00: HĐ số 02
- 15h00- 15h45: HĐ số 04
- 15h45- 16h30: HĐ số 11
- 16h30- 17h15: HĐ số 13
(HĐ theo QĐ số 1616/QĐ-ĐHH ngày 06 tháng 11 năm 2020) Phòng họp nhà A PGS.TS. Võ Thanh Tùng - CTHĐ
16:00 [Đại học Huế] Họp Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Đại học Huế - Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB Đại học Huế.
- Chủ tịch Hội CCB các đơn vị trực thuộc.
Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Đại học Huế
Thứ tư
02-12-2020
07:30 Hội nghị Đại biểu cán bộ, viên chức Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế năm học 2020 - 2021 (Kèm theo chương trình Hội nghị).
- Đại biểu đương nhiên: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng ban Nữ công và Trưởng ban Thanh tra nhân dân.
- Cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng là đại biểu chính thức do Hội nghị toàn thể cán bộ, viên chức các đơn vị bầu.
Hội trường A1 Hiệu trưởng; Chủ tịch Công đoàn Trường
08:00 [Đại học Huế] Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế của Nghiên cứu sinh Lê Vũ Trường Giang * Đại học Huế:
- Thành viên Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế theo Quyết định số 1309/QĐ-ĐHH ngày 07/9/2020 của Giám đốc Đại học Huế;
- Ban ĐT&CTSV: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách.
* Trường ĐHKH: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách.
* Nghiên cứu sinh và những người quan tâm.
Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ Chủ tịch Hội đồng
15:00 Họp Ban tổ chức Lễ trao bằng tiến sĩ và thạc sĩ năm 2020
Thành viên Hội đồng theo Quyết định 1041/QĐ-ĐHKH ngày 18/11/2020 của Hiệu trưởng. Phòng họp Nhà A Chủ tịch Hội đồng
Thứ năm
03-12-2020
07:30 Họp Hội đồng tuyển chọn đề tài KHCN cấp Đại học Huế năm 2021.
- 7h30- 8h15: HĐ số 08
- 8h15- 9h00: HĐ số 07
- 9h00- 9h45: HĐ số 09
- 9h45- 10h30: HĐ số 03
- 10h30- 11h15: HĐ số 10
Theo QĐ số 1616/QĐ-ĐHH ngày 06 tháng 11 năm 2020 Phòng họp nhà A PGS.TS. Hà Văn Hành
08:00 [Đại học Huế] Khen thưởng khuyến khích tài năng sinh viên năm học 2019 - 2020 và tuyên dương thủ khoa trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 Đại diện BGH (PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng); đại diện lãnh đạo Phòng ĐTĐH&CTSV; Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên; Sinh viên được tuyên dương, khen thưởng (theo Quyết định của Giám đốc Đại học Huế); Sinh viên được điều động (theo Công văn của Đại học Huế). Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
14:00 Họp Hội đồng tuyển chọn đề tài KHCN cấp Đại học Huế năm 2021.
- 14h00- 14h45: HĐ số 05
- 14h45- 15h30: HĐ số 06
- 15h30- 16h15: HĐ số 12
- 16h15- 17h00: HĐ số 14
HĐ theo QĐ sô 1616/QĐ-ĐHH ngày 06 tháng 11 năm 2020 Phòng họp nhà A PGS.TS. Trần Ngọc Tuyền
Thứ sáu
04-12-2020
14:00 [Đại học Huế] Họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng Đại học Huế PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng
14:00 [Đại học Huế] Bảo vệ Luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lưu Anh Rô * Đại học Huế:
- Thành viên Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế theo Quyết định số 1528/QĐ-ĐHH ngày 21/10/2020 của Giám đốc Đại học Huế;
- Ban ĐT&CTSV: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách.
* Trường ĐHKH: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách.
* Nghiên cứu sinh và những người quan tâm.
Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ Chủ tịch Hội đồng
Thứ bảy
05-12-2020
         
Chủ nhật
06-12-2020
         

TUẦN SAU (LỊCH DỰ KIẾN)

Ngày Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Thứ hai
07-12-2020
         
Thứ ba
08-12-2020
14:00 Họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét thay đổi chức danh nghề nghiệp hạng III Hội đồng theo QĐ của Hiệu trưởng Phòng họp Nhà A Chủ tịch Hội đồng
Thứ tư
09-12-2020
         
Thứ năm
10-12-2020
         
Thứ sáu
11-12-2020
         
Thứ bảy
12-12-2020
         
Chủ nhật
13-12-2020
         
Ghi chú: - Để đảm bảo an toàn trang thiết bị và thực hiện tốt công tác PCCC, PCBL, tiết kiệm điện, nước, đề nghị các đơn vị tắt điện, khóa nước, kiểm tra và khóa cửa cẩn thận khi ra khỏi phòng làm việc, phòng thí nghiệm và phòng học tập.
- “Tổ kiểm tra sử dụng điện, nước, vệ sinh môi trường học đường” của Trường sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên và đột xuất tại các đơn vị.