Thông báo mớiĐăng nhập
Tên

Mật khẩuQuên mật khẩu?
Yêu cầu mật khẩu mới tại đây.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Ngày Sáng Chiều Tối

Thứ hai
11-11-2019

08:00 Đại học Huế: Hội thảo tập huấn chuẩn đầu ra chương trình đào tạo. Từ 8h00, tại Phòng họp II.9, II.10, số 01 Điện Biên Phủ. TP: Đại diện lãnh đạo các Phòng ĐTĐH, KT-ĐBCLGD; cán bộ/giảng viên theo Thông báo triệu tập số 1563/TB-ĐHH ngày 04/11/2019 của Giám đốc Đại học Huế; cán bộ, giảng viên có quan tâm.

09:00 Họp BTC Hội nghị Đại biểu CBVC Trường năm học 2019 - 2020. Từ 9h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: BTC theo QĐ số 334/QĐ-ĐHKH ngày 30/9/2019 của Hiệu trưởng.

10:00 Họp bàn tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Từ 10h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: BGH; Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn Trường; Trưởng các Phòng; Kế toán trưởng.

16:00 Họp Hội đồng tuyển dụng Trường. Từ 16h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: Hội đồng theo QĐ số 38/QĐ-ĐHKH ngày 15/3/2017 của Hiệu trưởng.

Thứ ba
12-11-2019

08:00 Đại học Huế: Hội thảo tập huấn chuẩn đầu ra chương trình đào tạo. Từ 8h00, tại Phòng họp II.9, II.10, số 01 Điện Biên Phủ. TP: Đại diện lãnh đạo các Phòng ĐTĐH, KT-ĐBCLGD; cán bộ/giảng viên theo Thông báo triệu tập số 1563/TB-ĐHH ngày 04/11/2019 của Giám đốc Đại học Huế; cán bộ, giảng viên có quan tâm.

08:00 Đại học Huế: Hội thảo tập huấn về đánh giá nghiên cứu. Từ 8h00, tại Phòng họp II.11, số 01 Điện Biên Phủ. TP: Trưởng, Phó các dự án thuộc chương trình VLỈR-IUC; đại biểu tham gia theo Công văn triệu tập số 1554/ĐHH-KTĐBCLGD ngày 01/11/2019 của Giám đốc Đại học Huế; cán bộ, giảng viên có quan tâm.

08:00 Hội nghị cán bộ chủ chốt của Trường để lấy ý kiến nhân sự bổ nhiệm Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2019-2024. Từ 8h00, tại Hội trường A1. TP: Tổ công tác Đại học Huế; cán bộ chủ chốt của Trường theo Công văn số 1382/ĐHH-TCCB ngày 04/10/2019 của Giám đốc Đại học Huế.

08:00 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế của NCS Phan Phương Thanh, chuyên ngành Ngôn ngữ học. Từ 8h00, tại Hội trường ĐHH số 04 Lê Lợi. TP: Hội đồng theo QĐ số 1177/QĐ-ĐHH ngày 05/9/2019 của Giám đốc Đại học Huế, đại biểu theo giấy mời và cán bộ quan tâm.

10:00 Họp Đảng ủy cơ sở lấy ý kiến về nhân sự bổ nhiệm Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2019-2024. Từ 10h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: Các đồng chí Đảng ủy viên.

10:30 Hội nghị Tập thể Lãnh đạo Trường (lần 3) để thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết về nhân sự bổ nhiệm Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2019-2024. Từ 10h30, tại Phòng họp Nhà A. TP: Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Giám hiệu; Chủ tịch Hội đồng trường và Trưởng phòng TC-HC.

14:00 Họp Hội đồng Trường lấy ý kiến về nhân sự bổ nhiệm Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2019-2024. Từ 14h00, tại Hội trường A1. TP: Thành viên Hội đồng Trường theo Quyết định số 465/QĐ-ĐHH ngày 21/4/2016 của Giám đốc Đại học Huế.

Thứ tư
13-11-2019

08:00 Đại học Huế: Hội thảo “chia sẻ kinh nghiệm đào tạo trực tuyến”. Từ 8h00, tại Phòng họp II.2, số 01 Điện Biên Phủ. TP: Cán bộ/giảng viên theo Thông báo triệu tập số 1560/TB-ĐHH ngày 01/11/2019 của Giám đốc Đại học Huế; cán bộ, giảng viên có quan tâm.

08:00 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Lê Thị Thanh Xuân, chuyên ngành Văn học Việt Nam. Từ 08h00, tại Phòng Hội thảo KH2. TP: Hội đồng theo QĐ số 232/QĐ-ĐHKH ngày 10/10/2019 của Hiệu trưởng, đại biểu theo giấy mời và cán bộ quan tâm.

13:30 Seminar về hướng nghiên cứu chính, thảo luận và tìm cơ hội hợp tác và nghiên cứu, đào tạo. Từ 13h30, tại Phòng họp Nhà A. TP: Đại biểu mời; Cán bộ, giảng viên và NCS Khoa Hóa học.

14:00 Đại học Huế: Hội nghị tổng kết tuyển sinh đại học và sau đại học năm 2019. Từ 14h00, tại Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi. TP: Ban Giám hiệu; Đại diện lãnh đạo các Phòng: ĐTĐH, ĐTSĐH, KT-ĐBCLGD, CTHSSV.

14:00 Họp Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường nhiệm kỳ 2014 - 2019. Từ 14h00, tại Phòng Hội thảo KH2. TP: Thưởng trực Hội đồng theo QĐ số 58/QĐ-ĐHKH ngày 26/03/2018 của Hiệu trưởng; Thành viên các Tổ báo cáo đề án mở mã ngành của các Khoa: Toán, CNTT, Kiến trúc, Ngữ văn.

Thứ năm
14-11-2019

08:00 Đại học Huế: Hội thảo quốc gia về Thúc đẩy quản trị và tự chủ đại học hướng đến thực hiện Luật Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung năm 2018. Từ 8h00, tại Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi. TP: Cán bộ/giảng viên theo Thông báo triệu tập số 1581/TB-ĐHH ngày 06/11/2019 của Giám đốc Đại học Huế; cán bộ, giảng viên có quan tâm.

10:00 Phát động cuộc thi khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong sinh viên Trường Đại học năm 2019. Từ 10h00, tại Phòng Hội thảo KH2. TP: đại diện lãnh đạo Phòng CTHSSV; BTV ĐTN và BTV HSV Nhà trường; các nhóm sinh viên đăng ký và sinh viên được điều động theo công văn của Hiệu trưởng.

14:00 Đại học Huế: Gặp mặt viên chức tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Giảng viên lên Giảng viên chính năm 2019. Từ 14h00, tại Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi. TP: Đại diện BGH (PGS. TS. Hà Văn Hành – Phó Hiệu trưởng); Toàn thể viên chức tham dự kỳ thi.

15:30 Gặp mặt viên chức tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Giảng viên lên Giảng viên chính năm 2019. Từ 15h30, tại Phòng họp Nhà A. TP: Đại diện BGH (PGS. TS. Võ Thanh Tùng – Phó Hiệu trưởng); Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính; Toàn thể viên chức tham dự kỳ thi.

Thứ sáu
15-11-2019

08:00 Đại học Huế: Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu quy hoạch bổ sung Đảng ủy viên, Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế nhiệm kỳ 2015 - 2020. Từ 8h00, tại Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi. TP: Các đồng chí: Bí thư, Phó Bí thư và Ủy viên BTV Đảng ủy Nhà trường; Ban Giám hiệu.

09:00 Đại học Huế: Họp Đảng ủy Đại học Huế. Từ 9h00, tại Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ. TP: Các đồng chí Đảng ủy viên Đảng ủy Đại học Huế.

09:15 Họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế năm 2020 (đợt 1). Từ 9h15, tại phòng họp nhà A. TP: Theo QĐ số 1505/QĐ-ĐHH ngày 11/11/2019, Hội đồng số 02 (từ 9h15 - 10h), Hội đồng số 06 (từ 10h - 10h45), Hội đồng số 05 (từ 11h15 - 12h00). (PGS.TS. Võ Thanh Tùng - CTHĐ)

10:30 Đại học Huế: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế. Từ 10h30, tại Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ. TP: PGS. TS. Hoàng Văn Hiển – Uỷ viên BTV Đảng ủy Đại học Huế.

13:30 Họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế năm 2020 (đợt 1). Từ 13h30, tại phòng họp nhà A. TP: Theo QĐ số 1505/QĐ-ĐHH ngày 11/11/2019 gồm: Hội đồng số 03 (từ13h30 - 14h15); Hội đồng số 07 (từ 15h00 - 15h45); Hội đồng số 01 (từ 15h45 - 16h30); Hội đồng số 04 (từ 16h30 - 17h15) (PGS.TS. Hoàng Văn Hiển - CTHĐ)

14:00 Đại học Huế: Hội thi Văn nghệ cán bộ, viên chức, lao động Đại học Huế, lần thứ II - năm 2019. Từ 14h00, tại Hội trường ĐHH, tầng 3, số 01 Điện Biên Phủ. TP: Đại biểu (Giấy mời); Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Huế; Ban Chấp hành Công đoàn Trường; các đội tham dự Hội thi; CB, VC, LĐ và sinh viên Đại học Huế quan tâm.

Thứ bảy
16-11-2019

Chủ nhật
17-11-2019

Ghi chú: - Để đảm bảo an toàn trang thiết bị và thực hiện tốt công tác PCCC, PCBL, tiết kiệm điện, nước, đề nghị các đơn vị tắt điện, khóa nước, kiểm tra và khóa cửa cẩn thận khi ra khỏi phòng làm việc, phòng thí nghiệm và phòng học tập.
- “Tổ kiểm tra sử dụng điện, nước, vệ sinh môi trường học đường” của Trường sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên và đột xuất tại các đơn vị.
In lịch tuần

Ngày Sáng Chiều Tối

Thứ hai
18-11-2019

08:00 Đại học Huế: Lễ Kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019). Từ 8h00, tại Hội trường tầng 3, số 01 Điện Biên Phủ. TP: Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH; thành viên Hội đồng Đại học Huế; Chủ tịch Hội đồng Trường, BGH đang công tác và nghỉ hưu tại TP. Huế; Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Trường; Giáo sư, Phó Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú đang công tác và nghỉ hưu tại TP. Huế; đại diện tập thể và các cá nhân được khen thưởng.

16:00 Đại học Huế: Họp Ban tổ chức Chương trình Sinh viên khỏe năm 2019. Từ 16h00, tại Phòng họp I.7, số 01. TP: Chủ tịch Hội Sinh viên Trường.

Thứ ba
19-11-2019

17:00 Họp Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh do TS. Hoàng Đình Trung, Phó Trưởng phòng ĐTSĐH học làm chủ nhiệm (PGS.TS. Hà Văn Hành - Chủ tịch HĐ). Từ 17h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: HĐ theo QĐ số 251/QĐ-ĐHKH ngày 29/10/2019 của Hiệu trưởng.

Thứ tư
20-11-2019

07:30 Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Từ 7h30, tại Hội trường A1. TP: Đại biểu mời và toàn thể cán bộ (theo thông báo số 263/ĐHKH-TCHC, ngày 11/11/2019 của Hiệu trưởng).

Thứ năm
21-11-2019

08:00 Đại học Huế: Lãnh đạo Đại học Huế tiếp công dân. Từ 8h00, tại Phòng tiếp khách ĐHH, số 03 Lê Lợi. TP: cán bộ, viên chức và lao động của Trường có nhu cầu.

Thứ sáu
22-11-2019

08:00 Hội nghị Đại biểu CBVC năm học 2019 - 2020. Từ 7h30, tại Hội trường A1. TP: Đại biểu đương nhiên và đại biểu bầu từ các đơn vị.

Thứ bảy
23-11-2019

Chủ nhật
24-11-2019