Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHH của NCS Nguyễn Thị Anh Thư

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Thị Anh Thư khóa năm 2016, ngành Công nghệ sinh học,  mã số 9420201 hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

- Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tạo dòng và tối ưu điều kiện biểu hiện gen mã hóa nattokinase trong Bacillus subtilis BD170 tái tổ hợp

- Thời gian:  8h00 ngày 10 tháng 5 năm 2024

- Địa điểm: Hội trường số 01 Điện Biên Phủ Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự. 

Người đăng: Phòng ĐT SĐH