Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHH của NCS Phan Anh Hằng

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Phan Anh Hằng khóa năm 2017, ngành Quản lý tài nguyên và môi trường,  mã số 9850101 hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

- Tên đề tài luận án: Xác lập cơ sở khoa học phục vụ bảo vệ môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế

- Thời gian:  14h00 ngày 26 tháng 7 năm 2023

- Địa điểm: Hội trường số 01 Điện Biên Phủ Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Người đăng: Phòng ĐT SĐH