Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế của NCS Nguyễn Hữu Công

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Hữu Công khóa năm 2017, ngành Văn học Việt Nam,  mã số 9220121 hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

- Tên đề tài luận án: Tư duy nghệ thuật thơ Việt Nam giai đoạn 1975-1985

- Thời gian: 14h00 ngày 16 tháng 6 năm 2023

- Địa điểm: Hội trường số 01 Điện Biên Phủ Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Người đăng: Phòng ĐT SĐH