Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Thông tin luận án tiến sĩ và lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế của NCS Phùng Thị Bích Hòa

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Phùng Thị Bích Hoà khóa năm 2019, ngành Sinh lý học thực vật,  mã số 9420112 hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

- Tên đề tài luận án: Nghiên cứu khả năng kháng bệnh héo rũ gốc mốc trắng của cây Lạc (Arachis hypogaea L.) (Xem chi tiết thông tin luận án Tại đây)

- Thời gian:  8h00 ngày 04 tháng 5 năm 2023

- Địa điểm: Hội trường số 01 Điện Biên Phủ, Tp.Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

 

Người đăng: Phòng ĐT SĐH