Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHH của NCS Trương Thị Thủy

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Trương Thị Thuỷ khóa năm 2015, ngành Ngôn ngữ học,  mã số 9229020 hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

- Tên đề tài luận án: Ngôn ngữ văn bản hành chính cấp địa phương từ góc nhìn phân tích diễn ngôn (khảo sát tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng).

- Thời gian:  8h00 ngày 31 tháng 3 năm 2023

- Địa điểm: Hội trường số 01 Điện Biên Phủ Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự. 

Người đăng: Phòng ĐT SĐH