Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Lịch bảo vệ tiến sĩ cấp cơ sở của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Định

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Thị Định khóa năm 2021, Ngành Khoa học máy tính, Mã số 9480101, hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

- Tên đề tài luận án: Phát triển mô hình tìm kiếm ảnh dựa trên cấu trúc KD-TREE

- Thời gian: 14h00 ngày 03 tháng 03 năm 2023

- Địa điểm: Phòng K203, Tầng 2, Nhà K, Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, TP. Huế

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Người đăng: Phòng ĐT SĐH