Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Phùng Thị Bích Hòa

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Phùng Thị Bích Hòa khóa năm 2019, ngành Sinh lý học thực vật,  mã số 9420112 hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu khả năng kháng bệnh héo rũ gốc mốc trắng của cây lạc (Arachis hypogaea) được chuyển gen chi42.

- Thời gian:  14h00 ngày 01 tháng 12 năm 2022

- Địa điểm: Phòng Đa năng KH203 Nhà K, Trường ĐH Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự. 

Người đăng: Phòng ĐT SĐH