Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Lịch bảo vệ luận án TS cấp Đại học Huế của NCS Lương Thái Ngọc

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Lương Thái Ngọc khóa năm 2015, ngành Khoa học máy tính, mã số 9480101 hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao an ninh trên mạng Manet

- Thời gian: 14h00 ngày 02 tháng 10 năm 2020

- Địa điểm: Hội trường số 04 Lê Lợi Huế

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Người đăng: Phòng ĐT SĐH