Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thị Diệu

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Thị Diệu khóa năm 2016, ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, mã số 9850101 hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

Tên đề tài luận án: Đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển nông – lâm nghiệp và bảo vệ môi trường lưu vực sông Bung, tỉnh Quảng Nam.

- Thời gian: 14h00 ngày 25 tháng 6 năm 2022

- Địa điểm: Phòng Hội thảo Nhà KH, Trường ĐH Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Người đăng: Phòng ĐT SĐH