Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Lịch bảo vệ luận án TS cấp Đại học Huế của NCS Phan Thị Á Kim

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Phan Thị Á Kim khóa năm 2016, ngành Công nghệ sinh học, mã số 9420201 hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

- Tên đề tài luận án: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và tích lũy oleanolic acid của tế bào đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.) Harms) nuôi cấy in vitro

- Thời gian: 8h00 ngày 21 tháng 6 năm 2022

- Địa điểm: Hội trường số 04 Lê Lợi Huế

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Người đăng: Phòng ĐT SĐH