Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Lịch bảo vệ luận án TS cấp Đại học Huế của NCS Nguyễn Thị Liên

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Thị Liên khóa năm 2017, ngành Ngôn ngữ học, mã số 9229020 hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

- Tên đề tài luận án: Ẩn dụ ý niệm màu sắc trong tiếng Việt

- Thời gian: 8h00 ngày 17 tháng 5 năm 2022

- Địa điểm: Hội trường số 04 Lê Lợi Huế

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Người đăng: Phòng ĐT SĐH