Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHH của NCS Nguyễn Thăng Long

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Thăng Long khóa năm 2017, ngành Dân tộc học, mã số 9310310 hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

- Tên đề tài luận án: Biến đổi văn hóa của cư dân làng ven biển ở Thừa Thiên Huế trong quá trình hiện đại hóa (nghiên cứu trường hợp hai làng Thai Dương Hạ và An Bằng)

- Thời gian: 8h00 ngày 21 tháng 4 năm 2022

- Địa điểm: Hội trường số 04 Lê Lợi Huế

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Người đăng: Phòng ĐT SĐH